Szkoła Podstawowa
im.
Anny
i
Andrzeja Nowaków
w Ożarowie

Logo

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, odpowiedzialności i wiary w siebie. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na ogólnoludzkich wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcję a społeczeństwu zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych obywateli kraju.