Z życia szkoły

Rok szkolny
2017/18

nasze sukcesy

nasze sukcesy


Dyplom


Podziękowania


W hołdzie Bohaterom Niepodległej
Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci
aspirantowi PP Janowi Jarzynie

Posadzenie Dębu Pamięci Posadzenie Dębu Pamięci

zobacz więcej zdjęć »

21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie zamordowanemu przez NKWD w zbrodni katyńskiej w 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Wydarzenie to wpisywało się w obchody Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski jako hołd złożony wszystkim Bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność ojczyzny.
Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Lubelskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku. Patronat medialny sprawowała Telewizja Lublin oraz Polskie Radio Lublin.
Pomysłodawcami, inicjatorami i współorganizatorami wydarzenia byli podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień oraz mł. asp. Radosław Ochal z Posterunku Policji w Jastkowie. Do współpracy włączyła się Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. W przygotowaniach uczestniczyła cała społeczność szkolna, władze Gminy Jastków, mieszkańcy, rodzice, przyjaciele szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich z Ożarowa i Ługowa.
Przygotowania do uroczystości trwały od czerwca 2017 r., kiedy to szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Katyń… Ocalić od zapomnienia prowadzonego przez Stowarzyszenie Parafiada i otrzymała Certyfikat Dębu Pamięci. We wrześniu 2017 r. uczniowie wspólnie z nauczycielami przystąpili do realizacji szkolnego programu edukacyjnego W hołdzie Bohaterom Niepodległej. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z historią zbrodni katyńskiej i zgłębianie biografii aspiranta Jana Jarzyny. W listopadzie 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie społeczności szkolnej z wnuczką policjanta- panią Elżbietą Jarzyną, która udostępniła materiały związane z historią życia jej rodziny, służbą aspiranta i opowiedziała, w jaki sposób prawda o zbrodni katyńskiej była zacierana. Przekazała również szkole ziemię ze zbiorowych mogił Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.
W ramach szkolnego projektu edukacyjnego uczniowie, pracując w kilku sekcjach, podejmowali się wielu działań, które zaowocowały powstaniem interaktywnych osi czasu przedstawiających biografię aspiranta Jana Jarzyny oraz historię zbrodni katyńskiej, prezentacji multimedialnej poświęconej Dębom Pamięci na terenie powiatu lubelskiego, mapy ukazującej trasę wycieczki rowerowej uwzględniającej miejsca, w których posadzone są Dęby Katyńskie, plakatów poświęconych tematowi Katynia, wzruszających listów skierowanych do Policjanta, a także portretów Bohatera. Uczniowie zaprezentowali się również w repertuarze pieśni patriotycznych oraz w recytacji poezji katyńskiej. Analizowali dokumenty związane ze zbrodnią, czytali listy wydobyte ze zbiorowych mogił. Ciekawym sposobem na zgłębianie historii była gra terenowa przygotowana przez młodzież. Starsi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w projekcji filmu Andrzeja Wajdy pt. Katyń. 25 kwietnia 2018 r. klasy V-VII wybrały się na wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedziły Muzeum Katyńskie oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Zwieńczeniem podejmowanych przez szkołę działań była podniosła uroczystość, która miała miejsce 21 maja 2018 r. Swoją obecnością uświetnili ją znakomici goście m.in. wnuczka aspiranta Jana Jarzyny- pani Elżbieta Jarzyna, Komendant KWP w Lublinie insp. Robert Szewc, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP kom. Artur Duszak, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. pan Michał Krzysztof Wykowski, prezes Stowarzyszenia Parafia ojciec Tomasz Olczak, koordynator programu Katyń… Ocalić od zapomnienia- pani Małgorzata Jędruch- Włodarczyk, przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta Lublin, Gminy Jastków i Gminy Garbów.
Ceremonia rozpoczęła się mszą św. w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garbowie celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka, ks. proboszcza Zenona Małyszka i kapelana KWP ks. Bogdana Zagórskiego. Podczas liturgii obecne były poczty sztandarowe ze sztandarami: Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK i WIN CC. Mjr. „Zapora” w Bełżycach, Związku Piłsudczyków-Oddział Lublin. Po mszy św. uczestnicy przy wtórze Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w uroczystym pochodzie przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem pani Edyty Szczerbickiej. Zgromadzeni goście poznali biografię Jana Jarzyny oraz mogli obejrzeć przedstawienie ukazujące fragmenty z życia rodziny aspiranta. Wnuczka Bohatera, pani Elżbieta Jarzyna, dokonała symbolicznego przekazania portretu swego dziadka uczniom, jako powiernikom pamięci o losie Jego oraz ponad 20 tysięcy Polaków zamordowanych w zbrodni katyńskiej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków, pani Krystyna Wawręta podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację uroczystości. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot, Komendant KWP w Lublinie insp. Robert Szewc, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 pan Michał Krzysztof Wykowski, Prezes Stowarzyszenia Parafiada - ojciec Tomasz Olczak, Wicestarosta- pan Robert Wójcik, w imieniu Wojewody Lubelskiego- pan Marek Wieczerzak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego- pan Radosław Więk. Odczytany został także okolicznościowy list pani Danuty Malon- Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Następnie uczestnicy udali się do ogrodu szkolnego, gdzie dokonano posadzenia i poświęcenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta PP Jana Jarzyny. Delegacje złożyły kwiaty przy pamiątkowym kamieniu, a uczniowie zapalili znicze. Niezwykle widowiskowym i niezapomnianym punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura, który odbył się na boisku szkolnym. Uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw w budynku szkoły m.in. wystawę fotografii i materiałów związanych z historią Policji Państwowej udostępnioną przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz ekspozycję umundurowania i uzbrojenia funkcjonariuszy dawnej policji przygotowaną przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej Posterunek w Radomiu.
Uroczystość Posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi PP Janowi Jarzynie była wydarzeniem podniosłym i niezwykle ważnym dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. Dostarczyła uczestnikom wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim była ważną lekcją historii na temat Bohaterów Niepodległej i ceny, jaką przyszło im zapłacić za dobro najwyższe, jakim jest wolna Ojczyzna.

Edyta Szczerbicka


Relacje z naszej uroczystości

relacja zamieszczona na stronie Gminy Jastków »

relacja zamieszczona na stronie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji »

fragment przemarszu »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

miejsce posadzenia Dębu Pamięci »


Wycieczka do Warszawy

Przed Muzeum Katyńskim

kliknij aby powiększyć »

W Biurze Tradycji i Historii Policji

kliknij aby powiększyć »

Talica pamiątkowa

kliknij aby powiększyć »

W Muzeum Katyńskim W Muzeum Katyńskim

Nasza szkoła przygotowuje się do posadzenia Dębu Pamięci panu Janowi Jarzynie. Z tej okazji zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas 5-7, ich wychowawcy, pani podinspektor Krystyna Sobańska-Stępień oraz mł. asp. Radosław Ochal z Posterunku Policji w Jastkowie. Wszyscy razem odwiedziliśmy Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji i Muzeum Katyńskie. Celem wycieczki było zgłębianie wiedzy o zbrodni katyńskiej.
Przed szkołą zebraliśmy się o godzinie 5:45, a o 6:00 wyjechaliśmy do stolicy. Jechaliśmy około czterech godzin. Do Biura Historii i Tradycji Policji dojechaliśmy o 10:00. Tam w imieniu Dyrektora Biura powitała nas pani Magdalena Zychowicz. Tematem spotkania była wystawa pt. "Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana". Na początku zapoznaliśmy się z wystawą. Obejrzeliśmy zdjęcia, które przedstawiały ekshumacje przeprowadzone wiosną 1940 roku oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Katyniu. Widzieliśmy też pamiątki po ofiarach zbrodni. Były tam również repliki umundurowania przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, pamiątkowe medale i fotografie. Obejrzeliśmy też film pt. "Katyń-Golgota Policjantów". Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej. Każdy z uczestników wycieczki dostał gazetę, która była wzorowana na przedwojennym wydaniu gazety Policji Państwowej "Na Posterunku". Następnie pojechaliśmy do Muzeum Katyńskiego. Samo wejście zrobiło na nas ogromne wrażenie. Był tam korytarz prowadzący w dół. Na jednej ze ścian była animacja przedstawiająca cienie idących w dół oficerów. Na początku pan przewodnik opowiedział nam o muzeum i o tym co się w nim znajduje. Potem zaczęliśmy zwiedzać budynek. Widzieliśmy listy, zdjęcia, różańce, pamiętniki, guziki, okulary i wiele innych rzeczy. Były tam też ubrania oficerów m. in. czapki, kurtki, rękawice, buty. Na niektórych z tych rzeczy były nawet krople krwi. Później przeszliśmy przez Aleję Nieobecnych do Epitafium Katyńskiego. Było tam kilka tablic z nazwiskami zamordowanych. Z Muzeum Katyńskiego wyszliśmy koło godziny 14:30. Następnie udaliśmy się do restauracji, gdzie zjedliśmy obiad. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pod szkołę dojechaliśmy koło godziny 19:00.
Wycieczka ta była niezapomniana. W jej trakcie wiele się nauczyłam i zrozumiałam w pełni, jak straszna i okrutna była zbrodnia katyńska.

Natalia Filipczuk


Wielkanoc

Wielkanoc Wielkanoc

28 marca odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Przygotowali go uczniowie pod kierunkiem pani Anna Sierzputowska. W czasie występów dowiedzieliśmy się wiele o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych, oraz jakie znaczenie mają palmy , pisanki , baranek wielkanocny.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor Krystyna Wawręta. Podziękowała aktorom za piękny, barwny występ oraz złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Nie zabrakło także wspólnego, tradycyjnego dzielenia się jajeczkiem.

Małgorzata Stępska


Dzień Otwartych Drzwi

Dzień Otwartych Drzwi Dzień Otwartych Drzwi

Jak co roku na wiosnę, tak i tym razem nie odbiegając od tej tradycji, 22 marca w naszej szkole został zorganizowany Dzień Otwartych Drzwi. W progi naszej szkoły zostały zaproszone dzieci z naszych miejscowości, które już od nowego roku dołączą do naszego szkolnego grona oraz ich rodzice. Nie mogło również zabraknąć zaprzyjaźnionych klubów przedszkolaka z Ożarowa i Ługowa.
Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor Krystyna Wawręta witając szczególnie wszystkie przybyłe maluchy, a w dalszej kolejności towarzyszących rodziców. Wielką radość sprawił gościom występ młodszej grupy teatrzyku Iskierki pod opieką pani Edyty Paproty.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie wszystkich zakamarków naszej szkoły a potem na najbardziej wyczekiwany moment – wspólne zabawy. Po tak wielkich emocjach i wysiłku przyszedł czas na wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców oraz zabawę w sali oddziału przedszkolnego.
W czasie, gdy dzieci miło spędzały czas, rodzice spotkali się z Panią Dyrektor. W czasie spotkania mogli zapoznać się z ofertą naszej szkoły, poznać panią, która w przyszłym roku będzie zajmować się ich pociechami oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

Małgorzata Stępska


Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny Pierwszy Dzień Wiosny

Choć pogoda była mało wiosenna 21 marca witaliśmy wiosnę! Już od kilku lat dzień ten w naszej szkole jest Dniem Odkrywania Talentów. Jako pierwsi zaprezentowali się nasi recytatorzy, w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie wszystkich klas, począwszy od zerówki, bardzo chętnie prezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Przedstawiono wiersze o bardzo różnej tematyce, były one wesołe i smutne, bardzo znane i takie, których większość widowni nigdy wcześniej nie słyszała. Wszyscy recytatorzy nagradzani byli gromkimi brawami. Nagrody i wyróżnienia wręczali pani dyrektor Krystyna Wawręta i pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie Kamil Ziółkowski. Następnie uczniowie mieli możliwość zaprezentowania innych swoich talentów. Natalia Kosior i Natalia Łuczywek wystawili swoje przepiękne zdjęcia. Jakub Franczak przedstawił stworzoną przez siebie grę komputerową, a Kacper Chyła zaprezentował swoją kolekcję modeli samochodów. Potem uczniowie udali się do różnych sal, aby odkrywać inne talenty : plastyczne, muzyczne, matematyczne, językowe i oczywiście sportowe.

Małgorzata Stępska


Wielkanocne zajączki

Wielkanocne zajączki Wielkanocne zajączki

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały piękne zajączki. Każdy zajączek był inny i niepowtarzalny. Dzięki takim zajęciom ćwiczymy małą motorykę oraz rozwijamy talenty. Dzieci zawsze z zapałem i zaangażowaniem przystępują do wykonania różnych prac plastycznych.
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!!!

Anna Tyburska


Ciekawostki o węglu

Ciekawostki o węglu Ciekawostki o węglu

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy na temat kopalni węgla kamiennego oraz soli. Dowiedzieliśmy się jak powstał węgiel i poznaliśmy produkty pochodzące z jego chemicznej obróbki. Dzieci wykonały wspaniałe prace plastyczne za pomocą specjalnego węgla drzewnego do rysowania. Każda praca przedstawiała kopalnię oraz górnika.
Wszyscy mieliśmy dużo radości i czarne...ręce a nawet noski.

Anna Tyburska


Kanapka dla każdego!

Kanapka dla każdego! Kanapka dla każdego!

W poniedziałek odbyła się w naszej szkole akcja „Kanapka dla każdego” zorganizowana przez Szkolny klub wolontariatu. Miała ona na celu promować zdrową żywność. Wolontariusze przywdziali fartuszki i zrobili pyszne kanapki. Chcieli w ten sposób pokazać, że są chętni do pomocy i że zdrowe znaczy dobre. W czasie długiej przerwy każdy został obdarowany kanapką – były duże kolejki, a dokładkom nie było końca.

Marta Mazur


Ferie w szkole

Ferie w szkole Ferie w szkole

Ferie w szkole Ferie w szkole

Każde dziecko przyzna, że jedną z najfajniejszych rzeczy w szkole są… ferie zimowe. Pomimo że zimowa aura nie dopisała w tym roku, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie spędzali czas aktywnie i ciekawie. Już w pierwszym tygodniu przerwy zimowej korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji.
W poniedziałek 29 stycznia odbył się wyjazd do Lublina. Pierwszym punktem programu była filia 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wizyta w bibliotece miała na celu zachęcenie dzieci do czytania. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wnętrze nowoczesnej biblioteki i przekonać się, że miejsce pełne książek może być kolorowe i inspirujące. Panie bibliotekarki oprowadziły grupę po wszystkich zakamarkach filii i opowiedziały o swojej pracy. Uczniom bardzo podobała się sala dziecięca z kolorowymi pufami, drabinkami i dziuplami, w których można zaszyć się z książką. W kolejnej części spotkania dzieci odbyły ciekawą lekcję biblioteczną o królach i książętach Polski - rozmawiano o ciekawostkach z życia poszczególnych władców, napisano także przemowę króla do poddanych, którą ochotnicy wygłaszali z właściwą królowi powagą. Drugim i ostatnim punktem tego dnia była wizyta w Multikinie w Galerii Olimp i seans filmu „Cudowny chłopak”. Była to zabawna i wzruszająca opowieść, która daje do myślenia i napełnia ludzkie serca empatią.
Drugiego dnia zajęć – w środę 31 Stycznia dzieci uczestniczyły w wyjeździe na kompleks basenów Aqua Lublin. Uczniowie pod opieką nauczycieli mogli korzystać ze wszystkich atrakcji, jakie zapewnia najnowsza pływalnia w Lublinie. Największym zainteresowaniem cieszyły się zjeżdżalnie te małe i te bardzo duże. Dzieci podczas trzygodzinnego pobytu w wodzie miały również okazję, aby doskonalić swoje umiejętności pływackie, w których pomagał im obecny nauczyciel wychowania fizycznego. W trzecim dniu ferii zimowych - 2 lutego zajęcia odbywały się na terenie szkoły. W klasopracowni przyrodniczej odbywał się turniej gier planszowych. Uczestnicy mogli się zmierzyć w takich grach jak: Bystre Oczko, Scrubble, Uno, 5 sekund. W holu szkoły w tym samym czasie uczniowie odegrali żywiołowy turniej tenisa stołowego. Na zakończenie zajęć opiekunowie wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe.
Wyjazdy i zajęcia w szkole cieszyły się bardzo dużą popularnością, nasz szkolny autobus był zapełniony do ostatniego miejsca. Kadra nauczycielska dołożyła wszelkich starań by był to czas pełen wrażeń i inspirujący wstęp do reszty zimowego wypoczynku. Dorota Szewczuk

Dorota Szewczuk


Dzień Dinozaura

Dzień Dinozaura Dzień Dinozaura

26 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Dzień Dinozaura. Był to dla nas bardzo radosny dzień, poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących życia dinozaurów. Dzieci farbami, kredkami lub przy pomocy plasteliny tworzyły swojego dinozaura. Na zakończenie dnia obejrzeliśmy film pt. „Wędrówki dinozaurów”.

Anna Tyburska


Dzień Seniora

Dzień Seniora Dzień Seniora

W Szkole Podstawowej w Ożarowie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Ta wspaniała impreza miała miejsce 20 lutego. Na wstępie pani dyrektor Krystyna Wawręta powitała wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom.
W pięknie udekorowanej sali dzieci z klas 0 – 2, pod opieką swoich wychowawczyń, przygotowały na tę okoliczność program artystyczny. Dzieci w formie wierszy złożyły dziadkom i babciom życzenia oraz zaprezentowały przepiękne utwory muzyczne. Na koniec wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy.
Na uroczystość przybyło bardzo dużo osób. Dziękujemy im za to. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

Małgorzata Stępska


Zimna porcelana
ćwiczymy małą motorykę

Zimna porcelana Zimna porcelana

Gościliśmy w naszym oddziale przedszkolnym panią Todzię, która pokazała nam jak zrobić piękną zimną porcelanę. Dzieciom bardzo spodobała się taka forma zajęć i udało im się zrobić wiele różnych figur: aniołki, kwiatuszki, serduszka, misie. Dzięki takim zajęciom ćwiczymy małą motorykę i później potrafimy bardzo starannie pisać literki. Nie możemy się już doczekać kolejnych zajęć!

Anna Tyburska


Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole odbył się 26 stycznia 2018 roku. Uczniowie klas od III do VII obejrzeli film edukacyjny Cyberprzemoc, poprzedzony pogadanką na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja, każdy z uczniów mógł podzielić się swoimi odczuciami na temat filmu i stosując metodę burzy mózgów wspólnie wyciągnąć odpowiednie wnioski. W kąciku dla rodziców pedagog szkolny przygotował plakat na temat 10 objawów uzależnienia dziecka od komputera i sposoby radzenia sobie z nimi. Dla uczniów zostały przygotowane broszury na temat STOP – CYBERPRZEMOCY oraz plakat gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc, jeśli doświadczą przemocy w sieci.
Na podsumowanie dnia uczniowie wszystkich klas na specjalnie przygotowanym plakacie samodzielnie wpisywali zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z siecią i grami komputerowymi ( mogli również wykonać rysunek ).

Anna Tyburska


Zabawa choinkowa

Zabawa choinkowa Zabawa choinkowa

Zabawa choinkowa w naszej szkole odbyła się w tym roku 25stycznia. Tradycyjnie, poprzedziły ją występy uczniów na scenie, która, jak co roku, została ustawiona na górnym korytarzu. Zgromadzeni na widowni rodzice, dzieci oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć ciekawe przedstawienia oraz posłuchać gry, śpiewu i recytacji naszych uczniów.
Jako pierwsza wystąpiła młodsza grupa teatralna „Iskierki”. Młodzi aktorzy zaprezentowali zabawną, współczesną wersję „Kopciuszka”, z zaskakującym morałem. Następnie uczniowie klasy VI pokazali swój talent kabaretowy. Wystawili skecz o spotkaniu kosmitów z babcią, mieszkanką Ziemi, która stara się opowiedzieć najlepiej jak potrafi o życiu na naszej planecie. Kolejną atrakcją był występ grupy starszej „ Iskierek” podczas którego uczniowie pokazali w zabawny sposób scenki z życia rodziny. Część artystyczną zakończył występ taneczny uczniów uczęszczających na zajęcia taneczne organizowane w naszej szkole przez GOKiS.
Następnie uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i na długo wyczekiwaną zabawę. Wszyscy bawili się znakomicie do samego wieczora. O tym, że zabawa była udana świadczył ciągle zatłoczony „parkiet” i ból w nogach nazajutrz!

Małgorzata Stępska


Projekt "Mali odkrywcy" - podsumowanie

zobacz prezentację »


Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Informacje o sztabie Akcji »

Kolejna edycja ogólnopolskiej charytatywnej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" za nami. Po raz kolejny Szkoła w Ożarowie aktywnie uczestniczyła w zbiórce darów dla najbardziej potrzebujących.
Tak jak w latach ubiegłych dary zbierano w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, jak również pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni, do Akcji dołączyli właściciele sklepu Lewiatan w Ługowie Państwo Dorota i Radosław Woźniakowie.
Tegoroczna Akcja już za nami. Zebrane dary zostały przekazane do Głównego Magazynu Akcji PDPZ, który zajął się podziałem zebranej żywności i innych artykułów. A wspólnie zebraliśmy:

 1. odzież 368.00 kg
 2. obuwie 33.00 kg
 3. zabawki 126.00 kg
 4. książki 13.00 kg
 5. środki czystości i higieny osobistej 0.40 kg
  RAZEM: 540,4 KG
 6. słodycze 4.00 kg
 7. żywność długoterminowa 52.00 kg
 8. ziemiopłody 60.50 kg
  ŻYWNOŚĆ RAZEM 116,5 kg
Inne dary: bujaczek i nosidełko.
Jesteśmy pewni, że są one powodem do radości wielu rodzin i osób a zwłaszcza dzieci, które ucieszą się z wielu wspaniałych zabawek, książek i słodyczy zebranych podczas akcji. Podsumowując, pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się do tegorocznej Akcji PDPZ. Dziękujemy nie tylko darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom Akcji, ale także wszystkim anonimowym osobom, które poświęciły swój czas, służyły pomocą. Dziękujemy też tym, którzy użyczali prywatnego samochodu do zbierania i transportu darów. Słowa podziękowania kierujemy także do właścicieli sklepu Lewiatan w Ługowie, w którym odbywała się zbiórka darów. Bardzo DZIĘKUJĘMY !
Jednak największe podziękowania należą się WSZYSTKIM TYM, którzy mimo niełatwej sytuacji życiowej zechcieli podzielić się tym co mają... Mamy nadzieje, że za rok spotkamy się znowu i pomożemy Tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Miłym dla dzieci podsumowaniem Akcji było rozstrzygnięcie „Słoneczkowego konkursu”. Wszyscy, którzy zbierali słoneczka w swoich książeczkach i uzbierali ich najwięcej zostali nagrodzeni nagrodami, mamy nadzieję, że również sprawiły one dużo radości. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z organizacji sztabu i obejrzenia zdjęć z rozdania nagród w konkursie.

Aneta Chabros


Hej kolęda, hej kolędy to czas!

Hej kolęda, hej kolędy to czas! Hej kolęda, hej kolędy to czas!

W środę 3.01.2018 gościliśmy w naszej szkole ks. Proboszcza parafii w Garbowie. Ksiądz pobłogosławił wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wspólnie odśpiewaliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem” i odmówiliśmy modlitwę. Na zakończenie nasz gość obdarował dzieci małą słodkością, a samorząd uczniowski w imieniu całej szkoły ofiarował księdzu mały upominek.

Marta Mazur


Wigilia Szkolna

Wigilia Szkolna Wigilia Szkolna

Tegoroczna Wigilia odbyła w naszej szkole 22 grudnia i miała bardzo uroczysty charakter. Przygotowania trwały już od wielu dni. Bardzo zaangażowani byli rodzice, którzy przygotowywali smakowite, wigilijne dania. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Zebranych serdecznie powitała pani dyrektor Krystyna Wawręta. Następnie uczniowie pod kierunkiem pani Anny Sierzputowskiej zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. Młodzi artyści zachwycili swoimi umiejętnościami aktorskimi, pięknymi strojami i świąteczną scenografią. Po części artystycznej rozpoczęły się życzenia, które zapoczątkowała pani dyrektor. Życzyła wszystkim zebranym zdrowych, spokojnych świąt, pomyślności i spełnienia marzeń, uczniom zaś bardzo dobrych wyników w nauce. Potem przy pięknie nakrytych stołach i dźwiękach kolęd przystąpiliśmy do spożywania smakołyków wigilijnych przygotowanych przez rodziców, którym bardzo dziękujemy. Zaangażowanie wielu osób sprawiło, że tę uroczystość wigilijną na długo zapamiętają uczniowie naszej szkoły i pozostali uczestnicy. Był to doskonały czas na kultywowanie tradycji oraz kształtowanie w naszych sercach wrażliwości, a także integrowanie całego środowiska szkolnego i lokalnego.

Małgorzata Stępska


Świąteczny Kiermasz

Świąteczny Kiermasz Świąteczny Kiermasz

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku, tuż przez Świętami Bożego Narodzenia odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Przedmiotem kiermaszu były, tradycyjnie już, przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców bombki, stroiki świąteczne i domki a pierników! Dzięki uczniom, rodzicom i nauczycielom zgromadzono potrzebne materiały i udało się wykonać kilkanaście kompozycji, które bardzo szybko znalazły swoich nowych właścicieli. Dochód uzyskany ze sprzedaży dekoracji przeznaczony został na organizację uroczystości posadzenie Dębu Pamięci, która to odbędzie się w maju.

Małgorzata Stępska


Zimowe spotkania z seniorkami

Zimowe spotkania z seniorkami Zimowe spotkania z seniorkami

Mimo, iż zima jeszcze do nas nie zawitała, dzieci z oddziału przedszkolnego postanowiły wykonać bałwanki. Na nasze zajęcia 13 grudnia, po raz kolejny przyjęła zaproszenie, pani Todzia, z którą wykonywaliśmy bałwanki. Zabawy i śmiechu podczas wykonywania bałwanków było co niemiara. Dzieci przekonały się, że ze zwykłej skarpety, ryżu i waty można wyczarować cuda. I nie koniecznie musimy iść do sklepu, żeby mieć fajną zabawkę. Wystarczy odrobina chęci, pomysł i zabawka gotowa.
Ponieważ przedszkolaki z naszej szkoły uwielbiają gościć na zajęciach ciekawe osoby, więc tym razem na nasze zaproszenie odpowiedziała pani Ela. Pani Ela jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Ługowie. Wspólnie wykonywaliśmy ozdobne choineczki i bombki tekturowe, które powiesiliśmy na naszej klasowej choince. Spotkanie z panią Elą bardzo się dzieciom podobało i już umówiliśmy się na kolejne zajęcia.

Justyna Wiater


Z wizytą w piekarni

Z wizytą w piekarni Z wizytą w piekarni

Realizując projekt „ Mali Badacze” oraz „ Aktywni Seniorzy” wychowawczyni oddziału przedszkolnego, wspólnie z panią Barbarą Suseł, która jest aktywną seniorką działającą na terenie naszej gminy, postanowiła zorganizować wycieczkę do piekarni GS w Jastkowie. Dzieci na własne oczy mogły zobaczyć, jak powstaje chleb. Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę wspólnie z klasą drugą i trzecią, która również uczestniczy w projekcie. Nasi uczniowie podczas wycieczki, mieli możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia. Z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pracy piekarza, poznali etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Zobaczyły również maszyny, które pomagają w pracy piekarzowi. W piekarni wszystko było ciekawe: ogromne misy na ciasto, wózki z upieczonym chlebem, krajalnica i wielkie łopaty do wysadzania pieczywa. Największe wrażenie wywarł na przedszkolakach ogromny piec, który miał wiele poziomych półek do wypieku oraz ogromne sito do przesiewu mąki. Dzieci miały możliwość wykazania się zdolnościami piekarskimi w trakcie samodzielnego wykonywania bułeczek, które później zabrały do domu. To była bardzo pouczająca wycieczka, dzięki której dzieci przekonały się ile osób zaangażowanych jest w produkcję chleba i jak ciężka jest praca piekarza.

Justyna Wiater


Mikołajki

Mikołajki Mikołajki

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach czekające na Mikołaja. Po długim oczekiwaniu dzieci doczekały się wizyty upragnionego Mikołaja, usłyszeliśmy dzwonek i pojawił się nasz „miły gość”. Dzieci, na powitanie Mikołaja zaprezentowały wierszyki, piosenkę, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. Mikołaj pożegnał się mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!!

Małgorzata Stępska


Dzień Wolontariusza

Dzień Wolontariusza Dzień Wolontariusza

Pomagać innym, to dawać uśmiech i nadzieję. Pomagać może każdy – o tym przekonali się 5 grudnia wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Tego dnia, z racji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, nasz Szkolny Klub Wolontariatu pokazał, że każdy może być wolontariuszem i, że każdy może dawać innym radość i nadzieję.
Dzień rozpoczęliśmy apelem, na którym przedstawiliśmy wszystkich wolontariuszy i serdecznie podziękowaliśmy im za zaangażowanie i pomoc. Zorganizowaliśmy również akcję „Serce dla każdego”. Każdy uczeń mógł otrzymać małe serduszko, na którym miał napisać, co mógłby zrobić dziś dobrego, np. będąc w domu, w szkole, na zakupach czy przechodząc przez ulicę. Następnie wszystkie małe serduszka utworzyły ogromne serce, które można zobaczyć na zdjęciu. Pamiętajmy, że każdy z nas może nieść innym dobro i być pomocnym.

Anna Tyburska, Aneta Chabros, Marta Mazur


Występ Teatru Inspiracja z Krakowa

Występ Teatru Inspiracja z Krakowa Występ Teatru Inspiracja z Krakowa

28 listopada uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność zobaczyć spektakl profilaktyczny „W krainie bajtów” wystawiony przez Teatr Profilaktyki i Edukacji „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl opowiadał o zagrożeniach wynikających z uzależnienia młodych ludzi od nowych technologii: internetu, gier komputerowych. Aktorzy przedstawili opowieść o dziewczynce, która cały czas spędzała nad klawiaturą. Pewnego dnia trafiła do wygenerowanej przez komputer wirtualnej rzeczywistości. Spotkała tam mało przyjazne postacie: Wirus komputerowy, tajemniczego Sieciowego Potwora i Złodzieja Czasu. Bohaterka przeżywała różne przygody, w wyniku których nauczyła się wreszcie bezpiecznie korzystać z internetu, unikać pułapek czekających na nierozsądnych użytkowników sieci.
Na koniec aktorzy poprowadzili dialog z publicznością. Wyeksponowali zalety korzystania z internetu, ale też upewnili się, czy użytkownicy wiedzą jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych, z poczty elektronicznej, jak zawierać znajomość w sieci. Uczniowie zdają sobie sprawę, że trzeba zachować czujność , dbać samemu o własne bezpieczeństwo, gdyż Komputerowi Mistrzowie występują tylko w bajkach.
Intencją autorów spektaklu było również zachęcenie dzieci do rezygnowania ze zbyt długiego czasu „siedzenia” przy nowych nośnikach informacji, tak aby odkryć ważną wartość aktywności fizycznej. Wielogodzinne korzystanie z komputera wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie i ogólną kondycję organizmu.

Małgorzata Stępska


Występ grupy "Zaelektryzowani"

Występ grupy Zaelektryzowani Występ grupy Zaelektryzowani

27 listopada do naszej szkoły przyjechała grupa animatorów „Zaelektryzowani”. Grupa specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych spektakli, których celem jest – poza oczywistym elementem rozrywkowym – przemycić treści lekcyjne. W sposób bardzo ciekawy, widowiskowy, a zarazem wesoły i zabawny animatorzy prezentowali niezwykłe eksperymenty fizyczno-chemiczne. W ramach spektaklu uczniowie obserwowali proste eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi i dowiedzieli się, na czym polega gwałtowny samozapłon tlenku manganu, tworzenie mgły, wytwarzanie domowym sposobem helu i wodoru. Uczniowie obejrzeli doświadczenia związane z dwutlenkiem węgla. Najciekawszym elementem spektaklu była możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci w pokazie, uczniowie byli zachwyceni! Żywa lekcja przyrody bardzo podobała się wszystkim widzom. Aktorzy nie tylko wspaniale bawili publiczność, ale także rozbudzili wśród uczniów zainteresowanie wiedzą z zakresu przyrody.

Małgorzata Stępska


Uroczyste Ślubowanie Pierwszaków

Uroczyste Ślubowanie Pierwszaków Uroczyste Ślubowanie Pierwszaków

24 listopada w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość. Nasi pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i stali się prawdziwymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Pani Anna Perdun zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Uczniowie pod czujnym okiem wychowawczyni uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Pierwszaki przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Samorząd Uczniowski przygotował szereg prób, sprawdzających umiejętności niezbędne w szkole. Z wszystkimi zadaniami najmłodsi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze, czego dowodem były gorące brawa ze strony publiczności.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Po tak doniosłym momencie już prawowici pierwszacy podziękowali swoim rodzicom miłym słowem i wręczyli pamiątkowe listy. Niejednej mamie łezka się zakręciła ze wzruszenia. Potem były już same przyjemności. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez rodziców oraz koleżanki i kolegów z klasy II. Stres związany ze ślubowaniem wynagrodziły im również atrakcje, które przygotowali z tej okazji starsi uczniowie: dla nich wystąpił teatrzyk Iskierki z humorystycznym przedstawieniem. Uwieńczeniem uroczystości był oczywiście słodki poczęstunek. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Małgorzata Stępska


Dzień Praw Dziecka

Dzień Praw Dziecka Dzień Praw Dziecka

więcej zdjęć »

20 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To doskonała okazja do rozmowy o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach. W naszej szkole ten dzień był bardzo kolorowy i na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów.
Uczniowie w ramach zajęć z wolontariatu specjalnie na tę okazję przygotowali program, który prezentował najważniejsze prawa dzieci. Wszystko po to, aby pokazać dzieciom, że wszyscy jesteśmy tacy sami i posiadamy takie same prawa.
W szkole odbyły się zabawy dla dzieci, uczniowie nagrywali teledysk do piosenki o prawach dziecka, a nawet zamienili się miejscami z nauczycielami i zajęły się w tym dniu edukacją swoich młodszych kolegów.
Bez wątpienia - 20 listopada to święto dzieci i dorosłych. Czas uśmiechu, refleksji oraz rozmów o dziecięcych potrzebach i troskach.

Anna Tyburska, Marta Mazur, Aneta Chabros


Kocham Cię, Polsko!

Hej kolęda, hej kolędy to czas! Hej kolęda, hej kolędy to czas!

Dzień Niepodległości niewątpliwie należy do najważniejszych świąt narodowych. Dla wielu naszych przodków 11 listopada 1918 roku był najpiękniejszym dniem w życiu. Nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął wtedy cały kraj. Dzisiaj, gdy żyjemy w wolnym państwie, niezwykle istotne jest, aby nieustannie uświadamiać młodym ludziom, jak cenną wartością jest życie w wolnym kraju. Można to robić na wiele sposobów, jednak budowanie więzi z rodakami i Ojczyzną najlepiej rozpocząć od głębszego poznania historii, tradycji, kultury i języka naszego państwa. Takie założenie przyświecało organizatorom turnieju Kocham Cię, Polsko! zorganizowanego z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie.
Uczniowie wraz z nauczycielami, podzieleni na dwie drużyny- białą i czerwoną, rywalizowali ze sobą w konkurencjach sprawdzających wiadomości z różnych dziedzin: polskiej muzyki, filmu, architektury, atrakcji turystycznych, geografii, a także języka polskiego. Oprócz dużej wiedzy o Polsce, zadania wymagały od zawodników kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, umiejętności szacowania a czasem też celnego strzału. Któż bowiem z uczniów wie, co znaczy słowo „relewantny”? Niezwykle ważna rolę w konkursie pełnił refleks zawodników, jak również odrobina szczęścia. W decydującej rundzie to los, a nie uzyskana liczba punktów, decydował o zwycięstwie. Tym sposobem w rywalizacji zwyciężyła drużyna białych.
Turniej dostarczył wielu emocji zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Przede wszystkim jednak był cenną lekcją patriotyzmu i świetnym sposobem na uświadomienie dzieciom, jak pięknym, ciekawym i bogatym kulturowo krajem jest nasza Ojczyzna.

Edyta Szczerbicka


Dzień ze sztuką

8 listopada uczniowie naszej szkoły wybrali się do Lublina by obcować ze sztuką. Klasy VI i VII wraz z panią Dyrektor Krystyną Wawrętą oraz nauczycielką plastyki Dorotą Szewczuk wyruszyli szkolnym autokarem około godziny 9:00 spod szkoły. Pierwszym punktem programu było Multikino w Galerii Olimp przy Al. Spółdzielczości Pracy gdzie o godzinie 10:00 odbył się seans filmu „Twój Vincent”. Jest to pierwszy pełnometrażowy film animowany techniką malarską a opowiada o tajemnicy śmierci znanego holenderskiego malarza Vincenta Van Gogha. Nasi uczniowie byli pod dużym wrażeniem tej historii. Drugim punktem wycieczki było Muzeum Lubelskie na Zamku gdzie uczniowie mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia dzieł jednego z najbardziej znanych i najdroższych artystów na świecie – Pabla Picassa. Zwiedzanie wystawy „Pablo Picasso – Wizerunek wielokrotny” rozpoczęło się o godzinie 13:00 i było dla uczniów ciekawym i zaskakującym doświadczeniem. Podczas powrotu do Ożarowa który nastąpił około godziny 14:00 uczniowie uprzyjemniali sobie czas wymianą wrażeń.

Dorota Szewczuk


Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną

Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną

30 października, w związku z planowanym posadzeniem Dębu Pamięci, naszą szkołę odwiedziła pani Elżbieta Jarzyna wnuczka Starszego Posterunkowego Policji Państwowej Jana Jarzyny. Dęby Pamięci sadzone są w ramach ogólnopolskiej akcji Katyń ocalić od zapomnienia której celem jest uczczenia pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Ich liczba odpowiada liczbie wymordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina 21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden dąb to jedno nazwisko.
Pani Elżbieta przybliżyła uczniom biografię swojego dziadka pana Jana Jarzyny, urodzonego 13 VIII 1898 roku w Łaskarzewie koło Garwolina, zamordowanego w 1940 roku oraz losy rodziny po wojnie.
W realizację projektu zaangażowani są również pani podinspektor w stanie spoczynku Krystyna Sobańska - Stępień oraz nasz dzielnicowy młodszy aspirant Radosław Ochal.

Małgorzata Stępska


Dzień Papieski

Dzień Papieski Dzień Papieski

26 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Papieski, czyli dzień wdzięczności i jedności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Z tej okazji uczniowie klasy V przygotowali pod kierunkiem pani Anny Sierzputowskiej montaż słono-muzyczny. W tle widoczna były fotografie Jana Pawła II z różnych okresów jego życia, oraz przepiękna portrety papieża wykonane przez naszych uczniów. W czasie występu artystycznego uczniowie w sposób zrozumiały dla wszystkich dzieci przypomnieli nam pełen zawiłości i dowodów wiary życiorys naszego papieża. Występ urozmaicały ulubione pieśni Jana Pawła II. Najpiękniej została wykonana „Barka”, ponieważ zaśpiewana była przez większość widzów.

Małgorzata Stępska


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień nuczyciela Dzień nuczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 17 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz oczywiście uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Krystyna Wawręta, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. W części artystycznej wystąpiła grupa starsza Iskierek kierowana przez panią Edytę Szczerbicką. Uczniowie w śmieszny sposób zaprezentowali życie szkoły i odczucia uczniów na lekcjach. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

Małgorzata Stępska


Spotkanie z seniorką

Spotkanie z seniorką Spotkanie z seniorką

25 września dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziła Pani Teodora Czerniec, która jest aktywną seniorką, otwartą na współpracę z dziećmi. Pani Todzia odwiedziła przedszkolaki, w ramach projektu "Aktywni Seniorzy", realizowanym na terenie naszej gminy. Poprzez udział w projekcie seniorzy mogą wzbogacić i urozmaicić zajęcia dydaktyczne, a także podzielić się swoja pasją z dziećmi. Tak też się stało, Pani Todzia wykonywała z naszymi przedszkolakami przybornik na kredki, który na pewno każdemu się przyda. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością, krok po kroku wykonywały swój przybornik. Każdy starał się , aby to właśnie jego praca była najpiękniejsza. Przedszkolakom zajęcia bardzo się podobały i już nie mogą doczekać się kolejnych spotkań z seniorami. Spotkania z seniorami są niewątpliwie piękną inicjatywą, która łączy pokolenia i daje wiele radości zarówno seniorom jak i przedszkolakom. Pani Todzi serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne.

Justyna Wiater


Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka

Pokaz historyczny Pokaz historyczny

Dnia 21 września grupa artystyczna „Rekonstrukto” z Lublina, zabrała uczniów naszej szkoły w historyczną podróż. Prowadzący, ubrani w tradycyjne szlacheckie stroje przybliżyli dzieciom czasy rycerskie, by potem pokazać obyczaje szlacheckie. Uczniowie wysłuchali ciekawostek z życia rycerzy, dowiedzieli się co to jest Kodeks Rycerski, kim był giermek. Z udziałem uczniów odtworzono pasowanie na rycerza. Najciekawsza była jednak prezentacja broni. Chętni uczniowie zostali wybrani do prezentacji miecza. Następnie zaprezentowano strój szlachecki i charakterystyczną broń szlachty czyli szablę. Uczniowie dowiedzieli się czym był sarmatyzm. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja kar stosowanych w czasach rycerskich i szlacheckich. Oczywiście były to dyby, a chętni uczniowie nawet dali się w nie zakuć. Kolejno zaprezentowano krzesło inkwizycyjne służące do torturowania ludzi. Krzesło miało wystające kołki dokuczające podczas siedzenia. No, niezbyt wygodne, a jednak jedna dama się poświęciła. Oliwii z klasy V niesłusznie posądzoną o czary musiał bronić pewien szlachcic - Stanisław, wymachując szabelką w walce z „oprawcą”- prowadzącym program. I tak pokaz dobiegał końca. Dzieciaki rozbawione, w dobrych humorach kończyły swą podróż w czasie…. Bawiąc się, poznawały historię. Na koniec każdy uczeń mógł osobiście zapoznać się z rekwizytami i strojem. Spotkanie z historią było bardzo interesujące.

Małgorzata Stępska


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Wybory do Samorządu

20 września odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybory te poprzedzone były kampanią wyborczą prowadzoną przez kandydatów na Przewodniczącego SU oraz jego zwolenników. Wszyscy kandydaci przygotowali swoje programy wyborcze, które prezentowali na plakatach, ulotkach oraz w osobiście na forum szkolnym. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego wybrany został po raz drugi Piotr Perdun, a jego zastępcą Maja Chabros. Opiekunem SU wybrana została pani Anna Perdun. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy do brania czynnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.

Małgorzata Stępska


Pokaz tańców

Pokaz tańców Pokaz tańców

15 września odbył się w naszej szkole pokaz tańców Ogólnopolskiej Szkoły Tańca i Dobrych Manier Wasilewska – Felska. Uśmiechnięte panie animatorki, ubrane w wesołe, kolorowe stroje pokazały różne rodzaje tańców od disco, przez hip-hop, po taniec ludowy. Wszystkim naszym uczniom przypomniane zostały również magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. W czasie pokazu czniowie mieli możliwość nauczania się układu tanecznego do popularnej i bardzo przez nich lubianej piosenki „ Despacito”.

Małgorzata Stępska


Przygoda z ozobotem

Spotkanie z ozobotem Spotkanie z ozobotem

więcej zdjęć »

zobacz film 1 »

zobacz film 2 »

Nasza WIELKA przygoda o ozobotami rozpoczęła się właśnie dzięki Pani Ani Świć i firmie Edusense. Ich pasją jest programowanie, kodowanie i radosne dzieci.
Ozobot brzmi bardzo tajemniczo, jednak kiedy się pozna te małe roboty, w których drzemie ogromny potencjał edukacyjny, wszystko staje się jasne i co najważniejsze zabawne. My spróbowaliśmy się z nimi zaprzyjaźnić….to nie jest trudne. Konkurs firmy Edusense był kolejną okazją do wspaniałej zabawy. Przy realizacji każdego etapu scenariusza widać było wielkie zaangażowanie moich uczniów 3 klasy. Samodzielnie przygotowali wszystkie elementy makiety szkoły, w grupach ustalili etapy pracy i wykonali projekt makiety a następnie przeszli do realizacji swoich planów. Jako obserwator i cichy doradca byłam bardzo dumna z efektów Ich pracy.
Z wielką łatwością przyszło im zapamiętanie kodu dla Ozusia, a omawianie klasowego kontraktu nigdy nie było takie ciekawe ;) Charakterystyka kolejnych pomieszczeń szkoły w 3 klasie wydaje się już trochę nudne – nic bardziej mylnego ! Mamy od 4 września w naszej klasie nową uczennicę – Darię, dla której ta lekcja była bardzo przydatna a nowi koledzy poczuli się bardzo ważni i odpowiedzialni kiedy to przedstawiali kolejne pomieszczenia jej nowej szkoły.
Nasza przygoda z ozobotami dopiero się zaczyna, mamy nadzieję, że efekty zaskoczą nawet nas. A może jednym z nich będzie jutro wygrana? Trzymajcie kciuki!

Aneta Chabros


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Tegoroczne wakacje były dłuższe niż zwykle, ponieważ rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy 4 września o godzinie 9:00 Mszą Świętą w kościele w Garbowie. Tradycyjne już, mszy asystował poczet sztandarowy naszej szkoły. Uroczystości w szkole rozpoczęły się o 10:30 na górnym korytarzu, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy obsługi. Jak co roku Pani Dyrektor Krystyna Wawręta powitała serdecznie po wakacyjnej przerwie wszystkich zebranych uczniów, rodziców i pedagogów. Po raz pierwszy od wielu lat powitani zostali uczniowie klasy VII, którzy to w wyniku reformy szkolnictwa pozostali w naszej szkole. Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć oraz omówili sprawy organizacyjne. Po krótkiej wymianie wspomnień wakacyjnych uczniowie udali się do domów, ponieważ pogoda iście jesienna nie sprzyjała zabawie.

Małgorzata Stępska


Nasi stypendyści

Piotr PerdunNatalka Filipczuk

zdjęcie grupowe

31 sierpnia odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Jastków za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne. Żeby uzyskać to stypendium trzeba było spełnić bardzo wysokie wymagania: osiągnąć na koniec roku średnią ocen większą niż 5,5 lub zostać laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.
W naszej szkole na tę nagrodę zasłużyło dwoje uczniów: Piotr Perdun oraz Natalka Filipczuk. Gratulujemy uczniom i ich rodzicom. Jesteśmy bardzo dumni z osiąnięć Natalki i Piotra i życzymy im dalszych sukcesów. Być może w przyszłym roku do grona stypendystów dołączą jeszcze inni uczniowie naszej szkoły.


Powrót