Z życia szkoły

Rok szkolny
2015/16

Edukacja Ekologiczna

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
pn. "Kampania informacyjno- edukacyjna w Gminie Jastków"
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Całkowity koszt zadania - 12000 zł,
Dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Lublinie - 6000 zł.

Działanie to ma na celu:
- poznawanie bioróżnorodności w bezpośrednim z nią kontakcie,
- uświadomienie znaczenia i piękna przyrody naszego regionu,
- kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
- przekonanie o potrzebie ochrony wód i szczególnej odpowiedzialności człowieka za działania wobec przyrody,
- zaznajomienie się z formami ochrony przyrody występującymi w regionie,
- dbałości o własne środowisko,
- kształtowanie indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska, zwiększenie aktywności poznawczej uczniów.


Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego

Tym razem zakończenie roku szkolnego miało miejsce 24 czerwca. Ostatni dzień szkoły zafundował nam bardzo upalną i wakacyjną już pogodę. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Garbowie, na którą udał się także poczet sztandarowy prezentując dzielnie nasz szkolny sztandar. Po mszy nauczyciele wraz z uczniami udali się na część oficjalną w budynku szkoły. Część artystyczną tradycyjnie przygotowali uczniowie klasy szóstej kończący już naszą szkołę. Po uroczystym przekazaniu sztandaru uczniom klasy 5 i ślubowaniu, Pani Dyrektor Krystyna Wawręta wręczyła uczniom klasy 6 świadectwa ukończenia szkoły, a rodzicom uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem - listy gratulacyjne. Rodzice natomiast złożyli na ręce Pani Dyrektor prezent dla szkoły - ozdobne krzewy do szkolnego ogrodu. Po otrzymaniu świadectw szóstoklasiści -już absolwenci - pożegnali się z nauczycielami i społecznością szkolną recytując wiersze i śpiewając pożegnalną piosenkę - "Ale to już było". Po wręczeniu kwiatów nauczycielom, głos zabrali uczniowie klasy 5 - którzy pożegnali klasę szóstą i wręczyli każdemu szóstoklasiście pamiątkowe zdjęcie.
Następnie, nadszedł czas na wręczenie przez Panią Dyrektor nagród dla uczniów, którzy na koniec roku uzyskali średnią ocen powyżej 4,8 oraz tych, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki w drugim półroczu. Znaleźli się nawet tacy, którzy chodzili codziennie do szkoły przez cały rok! Po rozdaniu nagród wszystkim zasłużonym w tym roku szkolnym, uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie otrzymali upragnione świadectwa. Teraz nie pozostało nic innego, jak tylko się cieszyć wakacjami!

Agnieszka Chmielewska


Wieczorek pożegnalny klasy szóstej

Wieczorek pożegnalny klasy szóstej

Wieczorek pożegnalny Wieczorek pożegnalny

22 czerwca odbył się w naszej szkole wieczorek pożegnalny klasy szóstej. Uczniowie tradycyjnie zaprosili na niego wszystkich nauczycieli oraz klasę piątą. Rodzice przygotowali wspaniały poczęstunek, pojawił się także okazały i pyszny tort oraz lody. W sali gimnastycznej miała miejsce dyskoteka poprowadzona przez DJ-ów Piotrka i Karola - absolwentów naszej szkoły. Zabawa dyskotekowa na początku nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem, ponieważ na sali było zbyt jasno. Jednakże, gdy nastał wieczór, a uczniowie powiesili dodatkowo w oknach zasłony, zabawa rozkręciła się i trwała do późnego wieczora.

Agnieszka Chmielewska


Szkolny konkurs języka angielskiego

Szkolny konkurs języka angielskiego Szkolny konkurs języka angielskiego

17 czerwca odbył się szkolny konkurs języka angielskiego dla klas 4-6. Walczyły między sobą cztery drużyny mieszane. Skład drużyn został wylosowany spośród osób które uzyskały najwięcej punktów w pisemnych eliminacjach do konkursu. W każdej drużynie była osoba z klasy 4, 5 i 6, po to, aby miały one równe szanse. Konkurs składał się z kilku konkurencji. Pierwszą z nich była gra planszowa, drugą kalambury, trzecią uzupełnianie zdań jednym słowem, a ostatnią - losowanie trzech pytań dotyczących kultury Wielkiej Brytanii. Punktami zdobywanymi w konkursie były cukierki. Publiczność mogła także zdobywać cukierki, odpowiadając na pytania, z którymi drużyny nie dały sobie rady. Niestety, po wszystkich konkurencjach okazało się, że maksymalną liczbę punktów mają aż dwie drużyny, dlatego musiała odbyć się dogrywka. Ostatecznie zwycięstwo odniosła drużyna w składzie: Błażej Kozak (kl.4), Adam Gomuła (kl.5) i Maria Bętkowska (kl.6). Gratulujemy!

Agnieszka Chmielewska


Z książką za pan brat przemierzam świat
podsumowanie innowacji czytelniczej

podsumowanie innowacji czytelniczej podsumowanie innowacji czytelniczej

więcej zdjęć »

17 czerwca 2016 roku na forum szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanej w tym roku szkolnym innowacji czytelniczej. Co prawda innowacja formalnie trwała do końca marca, ale wiele działań było kontynuowanych jeszcze po jej zakończeniu. Na wstępie realizatorki innowacji, panie Edyta Paprota i Anna Perdun, przedstawiły zgromadzonym założenia, działania oraz efekty innowacji w formie prezentacji multimedialnej. Dzieci bardzo chętnie obejrzały slajdy, tym bardziej, że znalazło się na nich wiele fotografii, które wywołały miłe wspomnienia. Następnym punktem programu był konkurs podsumowujący zdobytą w czasie trwania innowacji wiedzę na temat baśni Hansa Christiana Andersena. W zmaganiach wzięły udział trzy drużyny z klas I - III: Koty w butach, Krasnale i Kapturki. Konkurencjom przyglądała się obecna na podsumowaniu pani dyrektor. Drużyny zmierzyły się z licznymi konkurencjami, min. rozwiązywały krzyżówkę, odczytywały szyfr, odgadywały baśniowe przedmioty za pomocą dotyku i tytuły baśni po ich fragmencie, przebierały groch, jak Kopciuszek, łowiły rybki z zagadkami czy wreszcie jako żywe pionki uczestniczyły w grze planszowej. Za swoją wiedzę otrzymywały punkty w postaci cukierków. Również zgromadzona publiczność została zaangażowana do konkursu i mogła zdobyć słodkie punkty. Na zakończenie zmagań czekała na uczestników jeszcze jedna niespodzianka... koło fortuny, które mogło odwrócić punktację rywalizujących drużyn. Po zaciętej walce i podliczeniu punktów okazało się, że zwycięzcą zostały Krasnale. Nikt jednak nie wyszedł z konkursu smutny, bo wszystkie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody, oczywiście... książkowe, które wręczyła uczestnikom pani dyrektor. Na koniec spotkania panie realizujące innowację wręczyły na ręce pani dyrektor zagadkowe pudło, które po rozpakowaniu okazało się... kolejną porcją lektur do szkolnej biblioteki. Cieszymy się, że innowacja wywołała w dzieciach tak wiele pozytywnych emocji, że dostrzegły, iż w świecie pełnym mediów warto zatrzymać się na chwilę, do ręki wziąć... książkę i przenieść się z jej pomocą w fantastyczny świat, świat... wyobraźni.

Edyta Paprota


Kolejny sukces recytatorski Piotra Perduna

Sukces recytatorski

Sukces recytatorski Sukces recytatorski

W sobotę 11 czerwca 2016 roku Piotrek, obecnie uczeń klasy V, wziął udział w Koncercie Laureatów XLIX Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem tego konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"
w Lublinie. Wśród 110 uczestników ubiegających się o tytuł Laureata województwa lubelskiego otrzymało go 12 uczniów, w ich gronie znalazł się reprezentant naszej szkoły. Piotrek w sobotę walczył jeszcze dodatkowo o tytuł Recytatora Roku naszego województwa w grupie wiekowej klas V-VI. Niezmiernie radosną chwilą dla ucznia było odczytanie werdyktu jury. Oceniający występy Laureatów przyznali Piotrkowi Perdunowi tytuł Recytatora Roku 2016 w jego grupie wiekowej. Piotr powtórzył swój sukces z 2015 roku, wtedy również otrzymał ten tytuł, ale w grupie wiekowej klas III-IV. Jesteśmy dumni, że mamy reprezentanta zdobywającego czołowe miejsca w powiatowych i wojewódzkich konkursach recytatorskich . Życzymy mu wytrwałości i dalszych sukcesów.


Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego

8 czerwca uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w wycieczce do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Odbyła się ona w ramach realizowanego w naszej szkole projektu ekologicznego. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Zwierzyńca i przejście ścieżkami "Stawy ECHO" oraz "Nad Tanwią". W Zwierzyńcu uczniowie mieli okazję zobaczyć barokowy kościół filialny na wodzie pw. Św. Jana Napomucena z XVIII w. oraz drewnianą dzwonnicę. Następnie, uczestnicy wycieczki odbyli spacer ścieżką poznawczą "Stawy ECHO" oraz ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Nad Tanwią". Ostatnim punktem wyjazdu była wycieczka piesza do Rezerwatu Czartowe Pole wzdłuż koryta rzeki Sopot.

Agnieszka Chmielewska


Festyn rodzinny w Jastkowie

Festyn rodzinny w Jastkowie Festyn rodzinny w Jastkowie

W tym roku XVII Festyn Rodzinny w Jastkowie odbywał się pod hasłem "Jesteśmy razem - wspólnie odkrywamy świat" i miał miejsce w sobotę 4 czerwca 2016 w parku przy Urzędzie Gminy Jastków. W programie organizatorzy przewidzieli mnóstwo ciekawych rzeczy, m.in. koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica", Występ Lubelskiej Chorągwi Husarskiej , czy bicie rekordu Gminy Jastków w ilości uczestników biorących udział w pamiątkowym zdjęciu. Ponadto, jak co roku podczas festynu szkoły gminy Jastków przygotowały stoiska promocyjne, a uczniowie mogli się zaprezentować na scenie z programami artystycznymi. Na stoisku naszej szkoły uczestnicy festynu mogli wziąć udział w grze terenowej z nagrodami oraz obejrzeć lub własnoręcznie wykonać różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia chemiczne, m.in.: malowanie na mleku, wędrująca ciecz, lampa lawa, czy pompowanie balonów gazem powstającym podczas reakcji w butelce. Na scenie, uczniowie naszej szkoły przedstawili komedię pt. "O Smoku Wawelskim". Ponadto, jak co roku, organizatorzy festynu zapewnili wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w postaci kiełbasek, bigosu i grochówki.

Agnieszka Chmielewska


Konkurs piosenki anglojęzycznej w Tomaszowicach

Konkurs piosenki anglojęzycznej Konkurs piosenki anglojęzycznej WKonkurs piosenki anglojęzycznej

30 maja w SP w Tomaszowicach miał miejsce konkurs piosenki anglojęzycznej znany od lat pod nazwą MINI PLAYBACK SHOW. Wzięło w nim udział troje uczniów z naszej szkoły: Julia Tokarczyk (kl.III), Błażej Kozak (kl.IV) oraz Piotr Perdun (kl.V). Konkurencja w tym roku była jeszcze większa niż w poprzednim, ale i tak udało się co nieco wywalczyć - Błażej Kozak zaskarbił sobie przychylność jury piosenką "HAPPY" i zdobył II miejsce. Gratulujemy i całej trójce życzymy sukcesów w przyszłym roku!

Agnieszka Chmielewska


Żywa lekcja przyrody - płazy

Żywa lekcja przyrody Żywa lekcja przyrody

21 maja odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja przyrody. Gościliśmy bowiem pana, który hoduje różne gatunki płazów. Opowiedział on wiele ciekawostek na temat ich życia i środowiska, w którym żyją. Podczas wykładu prezentował także nagrania odgłosów wydawanych przez płazy. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć na własne oczy ciekawe gatunki płazów tj.: rzekotki, kumaki, drzewołazy, ropuchę agę, traszki, salamandrę oraz żaby, pochodzące z różnych rejonów świata np. Ameryki Południowej, Australii czy Azji, a nawet mogli dotknąć jednego z nich. Nie wszyscy jednak mieli na to ochotę.

Agnieszka Chmielewska


XII Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych

Przegląd Teatrów Przegląd Teatrów

więcej zdjęć na stronie GOKiS »

Młodzi kochają teatr! Dowodem na prawdziwość tego zdania jest fakt, iż na tegoroczny XII Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, który odbył się 16 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy, przybyły grupy teatralne ze wszystkich szkół Gminy Jastków. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali pani Krystyna Wawręta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Ożarowie oraz pan Kamil Ziółkowski, dyrektor GOKiS. Młodzi aktorzy pokazali swoje zdolności aktorskie w różnorodnym repertuarze. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie należący do grupy teatralnej "Duża przerwa". Pod kierunkiem pani Marzeny Pawłowskiej przygotowali oni spektakl "Sen nocy letniej" Wiliama Szekspira. Grupa aktorów ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Kraszewskiego w Snopkowie przyjechała na przegląd z inscenizacją o charakterze dydaktycznym. W swoim spektaklu pt. "Bezpieczny internet" przygotowanym wraz z instruktorem - panią Grażyną Sadurską, poruszony został temat zagrożeń wynikających z nieracjonalnego korzystania z sieci. Następnie na scenie pojawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie należące do zespołu pod nazwą "Witajcie w naszej bajce". Pod kierunkiem pań Moniki Kani i Doroty Rejmak grupa przygotowała widowisko pt. "Kopciuszek". Zespół "Iskierki" ze Szkoły Podstawowej im. Anny i Nowaków w Ożarowie działa w dwóch grupach wiekowych. Grupa młodsza prowadzona przez panią Elizę Komstę zaprezentowała swoje zdolności teatralne w przedstawieniu pt. "O żabkach w czerwonych czapkach". Grupa starsza, pracująca pod okiem pani Edyty Szczerbickiej, pokazała komedię pt. "O smoku wawelskim". Teatrzyk "Stonoga" ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach pod kierunkiem pani Elżbiety Dykiel wystąpił w inscenizacji pt. "Baśniowy ambaras". Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach zaprezentował trzy skecze z cyklu "Bzdury popkultury" - "Akwizytor", "Szajs dress" oraz "Król jest tylko jeden". Instruktorem aktorów z Płouszowic jest pan Marcin Klimowicz. Wszystkie przedstawienia przygotowane były z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Uwagę zwracały pięknie wykonane rekwizyty, ciekawa scenografia oraz kostiumy. Na scenie zaprezentowało się w sumie blisko stu młodych aktorów. Fakt ten napawa optymizmem i świadczy o tym, że teatr jest dziedziną sztuki, która wciąż się rozwija, oddziałuje na ludzi należących do różnych pokoleń, a jej wartości nie sposób przecenić.

Edyta Szczerbicka


Wizyta Lubelskiej Chorągwi Husarskiej

Wizyta Chorągwi Husarskiej Wizyta Chorągwi Husarskiej

Wizyta Chorągwi Husarskiej

Lubelska Chorągiew Husarska to grupa rekonstrukcji historycznej z Lublina. Mieliśmy okazję gościć ich 11 maja w naszej szkole. Uczniowie dowiedzieli się wiele na temat życia rycerstwa polskiego, a przede wszystkim zobaczyli na własne oczy zbroje, broń i ubrania, jakie nosili w tamtych czasach rycerze. Po prezentacji, wszyscy uczniowie mogli przymierzyć zbroję i hełm lub potrzymać przez choć przez chwilę miecz rycerski. Największe wrażenie zrobiły na widzach husarskie skrzydła - ogromne i przepiękne. Na koniec wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a panowie rycerze zaprosili nas na festyn rodzinny w Jastkowie, gdzie obiecali pokazać więcej, a przede wszystkim zapowiedzieli, że będą konno! Czekamy zatem z niecierpliwością na 4 czerwca

Agnieszka Chmielewska


Rugby w naszej szkole

Rugby w naszej szkole Rugby w naszej szkole

10 maja zawitali do naszej szkoły sportowcy z sekcji rugby KS Budowlani Lublin. Celem wizyty było nie tylko pokazanie naszym uczniom na czym polega gra w rugby, ale przede wszystkim zaszczepienie w nich "bakcyla" tej gry. Uczniowie mieli okazję poznać zasady i wziąć udział w grze. Wizyta bardzo się wszystkim podobała zwłaszcza dlatego, że panowie zostawili w szkole parę piłek do rugby i komplet pasów z tagami. Cel wizyty został osiągnięty - dzieci chcą grać w rugby na każdej lekcji wychowania fizycznego, a w następnym tygodniu wybieraja się na pierwsze w naszej gminie rozgrywki rugby do Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach.

Agnieszka Chmielewska


Wizyta byłych dyrektorów szkoły

Wizyta byłych dyrektorów Wizyta byłych dyrektorów

9 maja, dzień po obchodach stulecia szkolnictwa na terenach Ługowa, Ożarowa i Czesławic, odwiedzili nas Państwo Kępińscy oraz Pani Danuta Kępińska, którzy niegdyś piastowali stanowisko dyrektora w naszej szkole. Pan Andrzej Kępiński zarządzał szkołą od 1972 r. Od 1984 r. dyrektorem szkoły była Pani Helena Kępińska, natomiast Pani Danuta Kępińska kierowała szkołą w roku szkolnym 1989/1990. Zgromadzeni na górnym korytarzu uczniowie mogli posłuchać wspomnień byłych dyrektorów dotyczących pracy w naszej szkole. Ponadto, uczniowie mieli mnóstwo pytań, na które nasi goście starali się odpowiadać. Najczęściej padały pytania o rodziców lub innych członków rodziny, którzy uczyli się w tej szkole. Po rozmowie z dziećmi Państwo Kępińscy oraz Pani Danuta Kępińska obejrzeli wystawy starych fotografii przygotowanych na uroczystość obchodów stulecia.

Agnieszka Chmielewska


Uroczystość z okazji 100-lecia szkolnictwa

Uroczystość stulecia Uroczystość stulecia

"Aby człowiek wiedział dokąd zmierza, musi wiedzieć skąd przychodzi"

Te słowa Normana Daviesa stały się mottem uroczystości z okazji stulecia szkolnictwa na terenie Ługowa i Ożarowa. Obchody jubileuszu odbyły się 8 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. W jej przygotowanie włączyła się cała społeczność szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci, rodzice, jak również Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, a także mieszkańcy Ożarowa, Ługowa, Czesławic. To wspólne dzieło wszystkich osób, dla których ożarowska szkoła jest miejscem szczególnym, nie tylko ze względu na rolę jaką odgrywa w środowisku, ale przede wszystkim przez pamięć o jej bogatej historii. Ceremonia została zainaugurowana Mszą Świętą w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe w Ożarowie. W Liturgii licznie uczestniczyli goście honorowi, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci, rodzice oraz mieszkańcy. Mszę celebrował proboszcz Parafii Garbów - ksiądz Zenon Małyszek.
Po nabożeństwie, przy wtórze dźwięków orkiestry dętej, zgromadzeni goście w uroczystym pochodzie przemaszerowali z kaplicy na teren szkoły. W czasie przemarszu Sztandar Szkoły przejmowały poczty składające się z przedstawicieli kolejnych pokoleń absolwentów. W pochodzie uczestniczył również poczet organizacji Zaporczyków, prowadząc sztandar Oddziału "Rysia" 8 Pułku Legionów.
Aby uczcić pamięć oraz oddać hołd Patronom, nauczycielom i absolwentom, którzy budowali stuletnią tradycję szkoły, ufundowana została tablica pamiątkowa. Jej uroczystego odsłonięcia dokonała pani Krystyna Wawręta - dyrektor szkoły, pani Anna Dybciak - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Adrian Głuchowski - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Wśród przybyłych gości mieliśmy zaszczyt powitać panią Teresę Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Władz Powiatu Lubelskiego, Władze Gmin Jastków i Garbów, dyrektorów szkół oraz placówek z terenu Gminy Jastków i Garbów, rodzinę Patronów szkoły, a także byłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników, partnerów szkoły, sponsorów, rodziców oraz licznie przybyłych mieszkańców.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się piosenką z repertuaru Marka Grechuty pt. "Ocalić od zapomnienia". Po wprowadzeniu Sztandarów odśpiewano hymn państwowy, a następnie hymn szkoły. Pani dyrektor Krystyna Wawręta w przemówieniu wspominała trudne początki szkolnictwa na naszym terenie. Podkreślała determinację ówczesnych mieszkańców, w dążeniu do zorganizowania szkoły na terenie Ługowa i Ożarowa. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych, którzy wnieśli swój wkład w historię ożarowskiej szkoły. Następnie głos zabrali goście: p. Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, p. Teresa Kot - Wójt Gminy Jastków, p. Marek Wieczerzak - Przewodniczący Rady Gminy Jastków, p. Robert Wójcik - Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, p. Kazimierz Firlej - Wójt Gminy Garbów, p. Ewa Depta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastkowie i p. Nina Bartoszcze-Wylaź - Dyrektor Gimnazjum w Garbowie, którzy w serdecznych, ciepłych słowach podkreślali podniosłość uroczystości oraz kierowali gratulacje i słowa uznania dla pani dyrektor, nauczycieli, pracowników, rodziców - całej społeczności szkolnej. Pani Anna Dybciak - Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom za efektywną współpracę, wysoki poziom kształcenia i wychowania młodych ludzi, za zaangażowanie i pasję, z jaką wykonują swoje obowiązki. Słowa wdzięczności skierowała również do Władz Gminy za zrozumienie potrzeb środowiska i zapewnienie środków do realizacji inicjatyw, mających na celu wszechstronny rozwój uczniów. Miłym akcentem było przekazanie przez rodziców okazałego tortu dla wszystkich gości.
Wielu wzruszeń dostarczył uczestnikom utwór pt. "Twarze, twarze" w wykonaniu pani Elizy Komsty - nauczycielki i absolwentki szkoły. Wystąpieniu temu towarzyszył film wyświetlany na telebimie, przedstawiający fotografie wielu osób związanych ze szkołą: byłych nauczycieli, dyrektorów, pracowników, uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie teatralne poświęcone historii szkoły. Scenariusz został oparty na faktach uwiecznionych w kronikach i dokumentach szkolnych pochodzących z różnych okresów działalności placówki. Autorką scenariusza i reżyserem przedstawienia była p. Edyta Szczerbicka- nauczycielka języka polskiego. Oprócz obecnych uczniów w spektaklu wystąpili także przedstawiciele kilku pokoleń absolwentów szkoły oraz nauczyciele, dzięki czemu widowisko zyskało niezwykłą atmosferę, a historia szkoły została opowiedziana w sposób nietuzinkowy. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, która emocjonalnie reagowała na kolejne sceny spektaklu. Następnie uczestnicy jubileuszu zwiedzili okolicznościowe wystawy. Można było obejrzeć galerię zdjęć pod nazwą "100 lat szkolnego życia w fotografii", ekspozycję dokumentów szkolnych z dawnych lat, prezentację multimedialną na temat historii szkoły oraz interaktywną oś czasu, na której zaznaczono najważniejsze momenty z dziejów placówki. Jedna z sal została urządzona na wzór dawnej izby szkolnej ze starymi meblami, przyborami szkolnymi, przedmiotami codziennego użytku. W kolejnej klasie zorganizowano salę kinową, gdzie można było obejrzeć filmy z uroczystości szkolnych sprzed lat. Zwiedzającym budynek szkoły udostępniony został strych ze specjalną skrytką, w której w czasie wojny ukrywani byli partyzanci. Dla obecnych uczniów szkoły została zorganizowana gra terenowa tematycznie związana z jubileuszem. Absolwenci zaznaczyli swoją obecność podpisując się na specjalnie przygotowanej liście, a chętni uczestnicy dokonywali wpisów w księdze pamiątkowej. Ta część uroczystości była również okazją do sentymentalnej podróży do lat minionych, spotkań w gronie klasowych kolegów. Ogromną popularnością cieszyła się publikacja na temat historii szkoły pt. "Sto lat szkolnictwa. Ożarów - Ługów 1916-2016", która została wydana z okazji jubileuszu staraniem Gminy Jastków.
Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie przez panią dyrektor podziękowań i symbolicznych kwiatów osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację jubileuszu oraz absolwentom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły, został zadedykowany koncert życzeń i podziękowań. Utwory muzyczne zaprezentował zespół, w skład którego wchodzą absolwenci szkoły. Wraz z zespołem jako wokalistki gościnnie wystąpiły nauczycielki - pani Eliza Komsta i pani Agnieszka Chmielewska oraz ubiegłoroczne absolwentki - Adrianna Kamińska i Zuzanna Jabłońska.
Uroczystość z okazji stulecia szkolnictwa w Ługowie i Ożarowie miała wyjątkową oprawę przede wszystkim dzięki temu, że w jej przygotowanie zaangażowało się tak wiele osób, które dostrzegają i rozumieją potrzebę kontynuowania dzieła rozpoczętego przed wiekiem, przekazania kolejnym pokoleniom ideałów i uniwersalnych wartości, wreszcie oddania hołdu ludziom, którzy tworzyli historię szkoły i budowali jej tradycję.

Edyta Szczerbicka


Święto Konstytucji

Święto Konstytucji Święto Konstytucji

W tym roku apel upamiętniający powstanie Konstytucji 3 Maja został przygotowany przez klasę czwartą pod kierunkiem Pani Doroty Dąbrowskiej. W ciekawej inscenizacji uczniowie przybliżyli społeczności szkolnej historyczne tło zdarzenia z 1791 roku i zwrócili uwagę na szczególne znaczenie tego święta dla narodu polskiego. Ponadto, występ uczniów dopełniała prezentacja multimedialna, przedstawiająca fotografie, obrazy i muzykę związaną z obchodami Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Agnieszka Chmielewska


Dzień Ziemi

Dzień Ziemi Dzień Ziemi

21 kwietnia społeczność szkolna wzięła udział w apelu poświęconym Dniu Ziemi przygotowanym przez pana Kamila Szpyta oraz uczniów piątej klasy. Przypomnieli nam oni
o zagrożeniach jakie niesie dla naszej planety niewłaściwe korzystanie z jej zasobów przez ludzi. Obejrzeliśmy także krótki film organizacji Green Peace nawołujący do właściwego postępowania, którego ostatnie przesłanie brzmiało: "Give Earth a hand" - pomóż Ziemi!

Agnieszka Chmielewska


Dzień Otwarty

Dzień Otwarty Dzień Otwarty

Dzień Otwarty Dzień Otwarty

15 kwietnia 2016 roku w naszej szkole zrobiło się bardzo gwarnie za sprawą corocznie odbywającego się Dnia Otwartego. Tym razem odbył się on pod hasłem "Spotkanie z bajkami". Na tę okoliczność w progi naszej szkoły zostały zaproszone dzieci z Akademii Kultury w Ożarowie i Ługowie oraz maluchy z Czesławie, które w przyszłym roku zechcą zasilić naszą szkolną brać. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem "O żabkach w czerwonych czapkach", które przygotowała młodsza grupa "Iskierki" działająca pod kierunkiem pani Elizy Komsty. Występ małych aktorów bardzo podobał się zgromadzonej publiczności i dodał odwagi maluchom do dalszej zabawy. Po występach przyszedł czas na zwiedzanie szkoły. Dzieci wraz z rodzicami obejrzały wszystkie sale lekcyjne, stołówkę, pokój nauczycielski, gabinet pani dyrektor, salę gimnastyczną oraz świetlicę. Kolejnym punktem programu były wspólne zabawy na korytarzu szkolnym. Największą radość sprawiły dzieciom zabawy z chustą animacyjną i balonami. Następnie maluchy mogły wcielić się w rolę rybaka i złowić... złotą rybkę, która w zamian za zwrócenie jej wolności ofiarowała... zagadki. Na zakończenie części zadaniowej czekało na dzieci wyzwanie plastyczne. Każde z maluchów ozdabiało złotą rybkę, wykonywało wybrane zwierzątko z przygotowanych materiałów. Po tak wyczerpującej rozrywce i pracy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów. Posileni i zadowoleni udali się na zabawę w Sali oddziału przedszkolnego. W czasie, kiedy maluchy oddawały się wspólnym zabawom, rodzice mieli okazję spotkać się z panią dyrektor i zapoznać się z ofertą naszej szkoły.

Edyta Paprota


Ostatni sprawdzian szóstoklasisty

Ostatni sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia 2016 roku nasi szóstoklasiści przystąpili do ostatniego sprawdzianu podsumowującego pracę w szkole podstawowej. Pierwszy taki sprawdzian odbył się w 2002 roku i stanowił źródło stresu zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli przez kolejnych 14 lat. Nasi uczniowie niemal co roku osiągali w nim bardzo dobre wyniki, przewyższające średnie krajowe, wojewódzkie i gminne. W tym roku nasi szóstoklasiści przystąpili do ostatniego w historii sprawdzianu uśmiechnięci i w dobrych humorach. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, aby jego wyniki nie były także... ostatnie ;)

Agnieszka Chmielewska


Wielkanoc

Wielkanoc Wielkanoc

23 marca odbył się w szkole apel poświęcony zbliżającym się Świętom Wielkanocnym. W interesującej prezentacji, uczniowie klasy piątej, pod opieką pani Elizy Komsty przypomnieli wszystkim zgromadzonym istotę zbliżających się świąt, a także wiele ciekawych faktów ze świętami związanych - między innymi dowiedzieliśmy się, co symbolizują poszczególne potrawy święcone w koszyczku. Publiczność żywo zareagowała na zdjęcia przedstawiające tradycję śmigusa dyngusa. Widok dziewczyn oblewanych z wiader przez chłopców wywołał ogólną wesołość ? Po prezentacji wystąpiła pani dyrektor Krystyna Wawręta, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia i przypomniała uczniom o bardzo przyjemnym fakcie, że do szkoły wracamy prawie za tydzień! Na zakończenie pani Edyta Paprota i pani Anna Perdun wręczyły słodkie upominki uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym przeprowadzonym w ramach innowacji czytelniczej, a dotyczącym ilustracji do znanych książek. Czekoladowe obrazki na pewno będą smakowały bajecznie!

Agnieszka Chmielewska


Kiermasz wielkanocny

Kiermasz wielkanocny

Kiermasz wielkanocny Kiermasz wielkanocny

Kiermasz wielkanocny Kiermasz wielkanocny

Tuż przed świętami wielkanocnymi, w naszej szkole miało miejsce spotkanie mające na celu wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasz, który odbył się zarówno w szkole, jak i w kaplicy w Ożarowie. Przygotowywali je jak zwykle zaangażowani rodzice oraz przyjaciele szkoły pod kierunkiem pani Edyty Paproty. Spod sprawnych rąk uczestniczek powstały piękne stroiki, pisanki, kurczaki, zajączki i wiele innych ozdób, które z pewnością udekorowały świąteczne stoły. Również rodzice, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu wspomogli własnoręcznymi wyrobami, które podarowali na kiermasz. Wszystkim zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy za przygotowanie świątecznego stoiska i promowanie tradycji wielkanocnych. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na potrzeby związane z organizacją obchodów stulecia szkolnictwa na naszym terenie.

Edyta Paprota


Spotkanie absolwentów

Spotkanie absolwentów Spotkanie absolwentów

Rok 2016 jest rokiem szczególnym dla całej społeczności szkolnej, przygotowujemy się bowiem do obchodów uroczystości 100-lecia szkolnictwa na naszym terenie. W ramach tych przygotowań zorganizowane zostało spotkanie absolwentów i nauczycieli związanych z ożarowską szkołą, które było okazją do podzielenia się wspomnieniami o dawnej szkole. Uczniowie, zadając kolejne pytania, dowiedzieli się jakie obowiązki mieli dawniej ich rówieśnicy, jak się zachowywali w szkole, jak wyglądał zwykły dzień w naszej szkole, jakie formy rozrywki mieli dawni uczniowie. Poza tym goście podzielili się swoimi przygodami z dziecięcych lat oraz wspomnieniami o nauczycielach. Przy filiżance herbaty i słodkim poczęstunku chętnie wracali pamięcią do lat, kiedy szkoła była ich drugim domem. Nasze szkolne archiwum wzbogaciło się o fotografie przyniesione przez uczestników. Goście stwierdzili, że uroczystość 100-lecia szkolnictwa będzie dla nich kolejną miłą okazją do spotkania się w gronie klasowych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli.


Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny Pierwszy dzień wiosny

zobacz więcej zdjęć »

21 marca, czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny zwanego "Dniem Wagarowicza" z naszej szkoły na wagary iść nie trzeba, bo...w tym dniu nie ma lekcji! Za to jest wiele atrakcji, które zachęcają do przybycia do szkoły i do wzięcia w nich udziału. Pierwszą z nich jest szkolny konkurs recytatorski, który w tym roku doczekał się już XXI edycji! Jak co roku, cieszył się on dużą popularnością, bowiem wystąpiło w nim aż 30 uczniów naszej szkoły! Zaczął się jednak nietypowo, bo od czytania i to czytania niezwykłego. Otóż, fragmenty książki z serii "Magiczne drzewo" przeczytali dla nas goście: pan Kamil Ziółkowski - dyrektor GOKiS oraz pani Ewa Wasilewska-Wójcik - instruktor GOKiS. Czytanie odbyło się w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji czytelniczej i trzeba przyznać, że było bardzo przyjemnym doświadczeniem dla wszystkich słuchających, ponieważ nasi lektorzy ciekawie interpretowali czytane teksty.
Po tym wspólnym "czytaniu" "Magicznego drzewa" nadszedł czas na recytację. Wysłuchaliśmy w sumie 30 wierszy lub fragmentów prozy przygotowanych przez uczestników konkursu. Interpretacje były oceniane przez jury, w którego skład wchodzili goście oraz wybrani nauczyciele naszej szkoły. Konkurs rozpoczęli najmłodsi, czyli przedszkolaki. Pomimo, że to ich debiut w konkursie recytatorskim, nie widać było po nich tremy i świetnie poradzili sobie z występem przed publicznością. W sumie, w młodszej kategorii wiekowej dla klas 0 - 3 wystąpiło 17 uczniów, a w grupie starszej - 13.
Jury po burzliwej naradzie przyznało w grupie młodszej: I miejsce dla Kacpra Łuki z trzeciej klasy, II miejsce dla Piotra Nakoniecznego i Joanny Landos z drugiej klasy, II miejsce dla Julii Paproty i Oskara Zawiszy z klasy pierwszej oraz wyróżnienie dla Amelii Wieczorek z klasy drugiej. W grupie starszej przyznano: I miejsce dla Piotra Perduna z klasy piątej, II miejsce dla Adama Gomuły i Kacpra Chyły z klasy piatej, III miejsce dla Natalii Kosior z klasy piątej i Oliwii Landos z klasy szóstej oraz wyróżnienie dla Andrzeja Landosa z klasy czwartej. Wszyscy otrzymali z rąk pani Ewy Wasilewskiej-Wójcik i pana Kamila Ziółkowskiego dyplomy i nagrody w postaci książek ufundowanych przez GOKiS. Po wspólnym "pamiątkowym" zdjęciu, nasi goście otrzymali też coś od nas podziękowania za udział w naszej szkolnej akcji "czytania".
Po konkursie recytatorskim, uczniowie klas 1 - 3 udali się na zajęcia plastyczne do pani Anety Chabros oraz na zajęcia prowadzone przez panie: Annę Perdun i Edytę Paprotę w ramach innowacji czytelniczej. W tym czasie, starsi uczniowie wzięli udział w międzyklasowym konkursie na najciekawszą rzeźbę z... odpadów. W ciągu godziny powstały aż cztery pudełkowo-butelkowe stwory. Powołane spośród nauczycieli jury zdecydowało, że najlepsze rzeźby wykonali uczniowie klasy piątej. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy szóstej, a trzecie miejsce przypadło w udziale czwartoklasistom. Wszystkie klasy otrzymały nagrody - ciekawe gry, z których uczniowie będą mogli korzystać podczas przerw. Ponadto, pierwszego dnia wiosny mogliśmy także podziwiać wystawę rysunków Julii Tokarczyk - uczennicy klasy trzeciej, oraz makietę miasta wraz z klejonymi modelami pojazdów wykonanych przez Kubę Drozd-Drozdowskiego z klasy drugiej. Pomimo, że aura tego dnia nie była zbyt wiosenna, wszyscy dobrze się bawili w optymistycznym nastroju opuścili szkołę. Kolejny pierwszy dzień wiosny w naszej szkole dobiegł końca i przeszedł do kart historii...

Agnieszka Chmielewska


Szkolny Dzień Przyjaźni
"Ten tylko ma przyjaciół, co przyjacielem być umie"

Dzień przyjaźni Dzień przyjaźni

12 lutego...dzień jak każdy inny? Niezupełnie. W kalendarzu wydarzeń szkolnych obchodziliśmy Dzień Przyjaźni. Była to jednocześnie akcja podsumowująca realizowany przez szkołę projekt „Bezpieczny świat ucznia”, którego celem było propagowanie bezpiecznych zachowań, postaw wzajemnej życzliwości i szacunku wobec siebie oraz zwrócenie uwagi dzieci na wartość przyjaźni. Tego dnia w czasie przerw można było miło i bezpiecznie spędzić czas oraz sprawić przyjemność swoim przyjaciołom. Dzieci pisały krótkie teksty, życzenia i wierszyki na przygotowanych sercach, które następnie umieszczały na ogromnym drzewie przyjaźni. Mogły również ozdabiać kolorowe balony, co sprawiło im niesamowitą radość. Organizatorami szkolnego Dnia Przyjaźni były koordynatorki projektu: pani Anna Perdun i pani Edyta Paprota. Cieszymy się, że w naszą akcję zaangażowały się wszystkie dzieci i najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechu i przyjaznych gestów, bo przecież o to najbardziej nam chodziło.

Edyta Paprota


Pokaz grupy "Zaelektryzowani"

Eksperymenty Eksperymenty

W dniu 7 marca odwiedziła naszą szkołę Grupa "Zaelektryzowani" z niecodzienną lekcją przyrody pt. "Czy to magia? Nie, to czysta chemia!" Przybyli goście - zabawny neandertalczyk i mnich - zaprezentowali niezwykłe eksperymenty chemiczne oraz przedstawili ciekawe informacje o budowie organizmu, a robili to przy użyciu ciekawych rekwizytów: transformatora tesli, kuli plazmowej, żyroskopu, czy koła optycznego. Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem obserwowali prezentowane doświadczenia takie, jak samozapłon tlenku manganu, wytwarzanie helu i wodoru, czy doświadczenia z dwutlenkiem węgla. Co więcej, uczniowie mogli nie tylko obejrzeć eksperymenty, ale również wziąć w nich udział. Po zaprezentowanych doświadczeniach chemicy odpowiadali na pytania naszych uczniów i wyjaśniali działanie substancji chemicznych, których używali. Pokaz grupy "Zaelektryzowani" dostarczył wszystkim oglądającym niezapomnianych przeżyć i emocji.

Agnieszka Chmielewska


Rozgrywki szachowe

Rozgrywki szachowe Rozgrywki szachowe

W dniu 3 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Ożarowie rozegrany został inauguracyjny turniej szachowy w ramach II Edycji Szachowej Gminnej Ligi Szkolnej na 2016 rok. Oprócz pięciu szkół podstawowych z gminy Jastków wystąpiła zaproszona przez organizatora szkoła podstawowa z Bogucina w gminie Garbów. Zawody rozgrywane były w formie drużynowej. Każda szkoła grała z każdą na czterech szachownicach. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla zawodnika na partię. Rozegrano pięć rund, a w każdej rundzie grano po trzy mecze pomiędzy szkołami.
I runda: Ożarów - Bogucin 2:2, Płouszowice - Jastków 1:3, Tomaszowice - Snopków 3:1
II runda: Bogucin - Snopków 3:1, Jastków - Tomaszowice 2:2, Ożarów - Płouszowice 4:0
III runda: Płouszowice - Bogucin 2:2, Tomaszowice - Ożarów 2:2, Snopków - Jastków 1:3
IV runda: Bogucin - Jastków 3:1, Ożarów - Snopków 3:1, Płouszowice - Tomaszowice 0:4
V runda: Tomaszowice - Bogucin 2:2, Snopków - Płouszowice 3:1, Jastków - Ożarów 2:2
Po zakończeniu rozgrywek okazało się, że trzy szkoły: Ożarów, Tomaszowice i Bogucin mają na koncie po 7 punktów meczowych i o kolejności miejsc decydowały niuanse. Za wygrany mecz drużyna otrzymywała 2 punkty, a za remis 1 punkt, porażka to 0 punktów. Drugim kryterium była suma punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny, trzecim - lepszy wynik na I szachownicy, a dalszym lepszy wynik na kolejnych szachownicach. Drugie kryterium zadecydowało, że III miejsce zajęła reprezentacja SP Bogucin, a dopiero trzecie wyłoniło zwycięzcę. Oto ostateczna kolejność:
I miejsce: SP Ożarów, 7 punktów meczowych, 13 małych, a na I szachownicy A. Głuchowski – 4.0 pkt
II miejsce: SP Tomaszowice, 7 punktów, 13 małych, a na I szachownicy E. Siwko – 3.0 pkt
III miejsce: SP Bogucin, 7 punktów meczowych i 12 punktów małych.
IV miejsce: SP Jastków, 6 punktów meczowych.
V miejsce: SP Snopków, 2 punkty meczowe.
VI miejsce SP Płouszowice, 1 punkt meczowy.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Kowalik Filip - SP Tomaszowice, Gozdek Katarzyna - SP Jastków i Glibowski Filip - SP Bogucin. Wszyscy na swoich szachownicach wygrali wszystkie swoje partie zdobywając po 5 punktów. Na uwagę zasługują również inne wyniki: Po 4 punkty zdobyli: Al-Shawerdi Shadi - SP Jastków, Szymański Karol - SP Tomaszowice, a także Głuchowski Adrian, Mańka Oliwia i Chabros Maja - SP Ożarów. Po 3 punkty zdobyli: Salamandra Julia - Bogucin, Gontarz Bartłomiej - Snopków i Siwko Emil. Najlepszym zawodnikiem ze SP w Płouszowicach okazał się Kucharczyk Filip - 2,0 pkt z 5 partii.

Sędzia zawodów - Jan Błaszczak


Jak ryba w wodzie

Zajęcia na basenieZajęcia na basenie

Od listopada ubiegłego roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie mają możliwość skorzystania z oferty wyjazdów na basen do Bełżyc. Pomysł powstał z inicjatywy nauczycieli szkoły oraz Rady Rodziców. Dzieci wyraziły wielkie zainteresowanie nauką pływania i w bardzo krótkim czasie udało się uzbierać grupę liczącą 40 uczniów z klas od 1 do 6. Głównym celem przedsięwzięcia jest krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia u dzieci oraz wyposażenie uczniów w podstawowy zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających udział w pływaniu rekreacyjnym. Wyjazdy odbywają się w każdy poniedziałek po zajęciach lekcyjnych. Dzieci podzielone na dwie grupy młodszą i starszą pod opieką instruktorów poprzez zabawę oswajają się z wodą, doskonalą ćwiczenia wypornościowe, oddechowe oraz nabywają podstawowe umiejętności pływackie. Podczas zajęć wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę i sprawiający najmłodszym uczestnikom dużą radość. Dzieci świetnie poprawiają swoją koordynację oraz gibkość, uczą się zabaw oraz bezpiecznego zachowania na basenie. Zajęcia wywołują bardzo dużo pozytywnych emocji wśród uczestników jak i rodziców. Rodzi to wielkie nadzieje na to, że stanie się to coroczną tradycją Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Podczas wyjazdów opiekę nad dziećmi sprawuje pani Agnieszka Obara - nauczyciel wychowania fizycznego oraz rodzice uczniów.

Agnieszka Obara


Ferie z atrakcjami

Ferie Ferie

Nie tylko w dni obowiązkowych zajęć, ale również w czasie wolnym od nauki szkoła w Ożarowie tętniła życiem. Jak co roku dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli. Pierwszy tydzień ferii przebiegał pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo i sportowo". Każdego dnia dzieci mogły liczyć na szereg atrakcji przygotowanych przez nauczycieli pełniących dyżury. W poniedziałek starsza grupa uczniów wyjeżdżała do kina w Lublinie na film "Sawa. Mały wielki bohater", który wzbudził w nich wiele pozytywnych emocji. Nie był to jedyny wyjazd, ponieważ już we środę dzieci miały okazję wypoczywać i korzystać z uroków SPA w Nałęczowie. Kolejne dni także owocowały w ciekawe, interesujące zajęcia w szkole. Prowadzący przygotowali dla uczniów konkursy sprawdzające ich wiedzę, rozwijające ich umiejętności i zainteresowania. Starali się aby każdy mógł dla siebie znaleźć coś fajnego, w czym mógłby się sprawdzić. Jedną z atrakcji był konkurs o zaskakującym tytule: "Konkurs wiedzy o... wszystkim", w czasie którego uczniowie wykazali się wszechstronnością swojej wiedzy i umiejętnościami. Po tak wyczerpującej rozrywce umysłowej przyszedł czas na pokrzepienie sił w postaci samodzielnie przygotowanej przez uczniów pizzy. Motywem przewodnim kolejnego dnia było "Spotkanie z baśniami". Dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy "W świecie baśni pana Andersena", w którym zmagały się z licznymi zadaniami dwie drużyny: "Baśniowo" i "Dziadki do orzechów". Poza tym uczniowie budowali z pudeł kartonowych królestwo Śnieżki, planowali i wykonywali grę planszową dotyczącą bajek. W ostatni dzień dzieci miały możliwość zaprezentować swoje zdolności i umiejętności plastyczne przygotowując prace na konkurs "Ulubiony zwierzak". Brały również udział w szkolnych eliminacjach szachowych w związku z realizowanym projektem "Szachy Drużynowe - Gminna Liga Szkolna". Zajęcia cieszyły się wielkim powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Jastków uczniowie mogły liczyć na bezpłatny wyjazd do kina "Bajka" i do SPA w Nałęczowie. Poza tym zostały zakupione nagrody, które dzieci otrzymywały w konkursach. Każdy mógł liczyć na drobny upominek.

Anna Perdun
Edyta Paprota


Co nowego w innowacji czytelniczej?

Innowacja czytelnicza Innowacja czytelnicza

Innowacja czytelnicza "Z książką za pan brat przemierzam świat" jest realizowana w Szkole Podstawowej w Ożarowie od października 2015 roku. Zapewnia ona uczniom dużo atrakcji, dostarcza licznych wrażeń, a przy okazji stwarza możliwość rozwijania zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, nie tylko w zakresie czytelnictwa. Mając na uwadze, jak ważną rolę odgrywa książka w życiu dziecka, jak wiele przynosi korzyści w jego rozwoju, rozszerzyliśmy naszą akcję poza mury szkoły. Niektóre działania zostały zaplanowane specjalnie z myślą o dzieciach z Akademii Kultury oraz oddziału przedszkolnego, co wpłynęło dodatkowo na zacieśnienie współpracy ze środowiskiem. Przez ten czas zostało podjętych wiele wspólnych inicjatyw nie tylko z uczniami klas młodszych, do których skierowana jest innowacja, ale również uczniów starszych biorących udział w innowacji w ramach wolontariatu. Zorganizowano konkursy wiedzy na temat baśni Andersena, konkursy plastyczne przedstawiające ilustrację do ulubionej baśni oraz konkurs literacki na najciekawszą bajkę. Dzięki pozyskanym w ramach loterii fantowej i akcji sprzedaży pierników funduszom udało się zakupić atrakcyjne nagrody w konkursach. Część pieniędzy została przeznaczona na zakup nowych pozycji książkowych do szkolnej biblioteki. Duże zaangażowanie uczniów w akcję zbiórki książek dla szpitala pozwoliło zgromadzić wiele wartościowych pozycji, które ucieszyły małych pacjentów. Ponadto został założony kącik czytelniczy, w którym dzieci podczas przerw czytają książki zgromadzone w ramach akcji "Uwolnij książkę", mogą również spędzić czas kolorując wielkoformatowe obrazki ze scen swoich ulubionych bohaterów. Dzieci w czasie zajęć pracują metodą projektu, opracowują, wymyślają krzyżówki, rebusy, zagadki, gry, itp. Na bieżąco są prezentowane prace dzieci na szkolnych wystawach. Dużym przedsięwzięciem było wydanie w formie książki "Baśnie, bajki i bajeczki..." kolorowanek dla najmłodszych. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w bajkowych podchodach, które dostarczyły im moc wrażeń. Nieodłącznym elementem innowacji były zajęcia prowadzone przez realizatorów projektu w oddziale przedszkolnym, z dziećmi z klas młodszych oraz z Akademii Kultury. Wzięły one również udział w konkursie na najciekawszy strój postaci bajkowej, zorganizowanym w czasie zabawy choinkowej. Szkolna i gminna biblioteka swoimi działaniami wspomaga prowadzących w realizacji innowacji przeprowadzając zajęcia i konkursy. Także spotkanie w czasie ferii skupiało się wokół tematyki baśniowej. Pod hasłem "W świecie baśni pana Andersena" kryły się konkursy wiedzy i umiejętności, dzieci projektowały królestwo Śnieżki, wykonywały grę planszową. Akcja objęła swoim zasięgiem także rodziców ukazując im, jakie korzyści płyną z czytania książek dzieciom. Została dla nich wykonana gazetka informacyjna oraz broszura. Bardzo nas cieszy, że akcja jest popularna wśród dzieci, sprawia im dużo satysfakcji i zadowolenia. Z niecierpliwością czekają one na kolejne konkursy, pomysły i zadania. Już teraz zauważamy dużo większe zainteresowanie słowem pisanym. Nasi uczniowie chętniej i częściej odwiedzają bibliotekę szkolną i gminną, podczas przerw czytają książki w kąciku czytelniczym oraz pozycje przyniesione z biblioteki szkolnej i domowej.

Edyta Paprota
Anna Perdun


III Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Festiwal Kolęd Festiwal Kolęd

25 stycznia odbył się w szkole trzeci już Festiwal Kolęd i Pastorałek. Tak, jak w poprzednich latach, cieszył się on dużym zainteresowaniem. Wystąpili podczas niego zarówno wokaliści, jak i fleciści. Zgromadzona publiczność mogła posłuchać pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów ze wszystkich klas naszej szkoły! Na początku wystąpili soliści z klas I – III. Potem, wysłuchaliśmy kolęd granych na fletach. Następnie, swoje wokalne umiejętności zaprezentowali soliści ze starszych klas. Festiwal zakończyły występy duetów i zespołów. Jury miało poważny problem, kogo wyróżnić, bo wszyscy uczestnicy bardzo się starali i pięknie wykonali wybrane utwory. Na szczęście udało się dojść do porozumienia i jury wręczyło nagrody w następujących kategoriach:
wokaliści, klasy I - III:
I miejsce - Maja Chabros (kl.III)
II miejsce - Julia Paprota (kl. I)
III miejsce - Oskar Zawisza (kl.I)
wokaliści, klasy IV - VI:
I miejsce - Piotr Perdun (kl.V)
II miejsce - Aleksandra Jabłońska (kl.VI)
III miejsce - Maria Bętkowska (kl.VI)
wyróżnienia dla flecistów:
Janusz Klarecki (kl.V)
Amelia Wieczorek (kl.III)
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Chmielewska


Konkurs na najciekawszy strój karnawałowy

Strój karnawałowy Strój karnawałowy

Mimo, że dzień był mroźny, w naszej szkole było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który wszyscy tak długo czekali. Największą atrakcją wieczoru miał być konkurs na najciekawszy strój bajkowy. Konkurs został zorganizowany w ramach realizowanej w tym roku przez szkołę innowacji czytelniczej "Z książką za pan brat przemierzam świat". Wzięły w nim udział dzieci z klas 0 - III oraz maluchy z Klubów Przedszkolaka w Ługowie i Ożarowie. Sala z minuty na minutę zapełniała się baśniowymi i bajkowymi postaciami: pięknymi księżniczkami, tajemniczymi wróżkami, elfami, czarownicami, odważnymi rycerzami, groźnymi wilkami, zawitały też pieski, kotki, motylki, biedronki, pszczółki, myszki - aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych uczniów i maluchy z przedszkola. Był wśród nich także Murzynek Bambo, Dzwoneczek, Szeherezada, Willma z Flinstonów oraz wiele innych postaci bajkowych. Postacie kolejno przedstawiały się i prezentowały przechodząc przez środek sali. Następnie każdy z uczestników zabawy oraz licznie zgromadzonych bliskich i znajomych mógł oddać głos na swojego faworyta. Głosy zostały komisyjnie zliczone i po dłuższej przerwie ogłoszony został wynik: Królową i Królem balu (wygrywając tym samym konkurs) zostali: Maja Wójcik z klubu przedszkolaka, przebrana za pszczółkę Maję i Bartosz Iwaniak, czyli Murzynek Bambo z klasy I. Zwycięzcy zostali ukoronowani, otrzymali drobne upominki, zaś reszta uczestników została poczęstowana słodyczami. Tego wieczoru w naszej szkole można było też zakupić pierniczki z chatki Baby Jagi od samych...Czarownic (w tej roli wystąpiły panie Edyta Paprota i Anna Perdun). Zarobione w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach innowacji. Wszystkim uczestnikom naszej zabawy serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszych działaniach.

Edyta Paprota


Pokaż talent - w karnawale
prezentacja umiejętności artystycznych naszych uczniów

Szkolna zabawa choinkowa Szkolna zabawa choinkowa

Szkolna zabawa choinkowa Szkolna zabawa choinkowa

W tradycji Szkoły Podstawowej w Ożarowie na stałe zapisała się organizowana w czasie karnawału impreza środowiskowa, łącząca pokaz umiejętności artystycznych uczniów z zabawą taneczną. Jest to wydarzenie, w przygotowanie którego angażuje się cała społeczność szkolna- uczniowie, nauczyciele, rodzice. Na uroczystość chętnie przybywają mieszkańcy Ożarowa, Ługowa i Czesławic, nasi absolwenci, a także dzieci z klubów przedszkolaka działających w obwodzie szkoły. Ku wielkiej radości naszych uczniów każdego roku sala wypełniona jest po brzegi. Publiczność z wielkim zainteresowaniem obserwuje występy, nie szczędzi braw i słów uznania dla młodych artystów. W programie tegorocznej imprezy, która odbyła się 28 stycznia, znalazły się dwa przedstawienia teatralne, dwa układy choreograficzne, a także występy laureatów III Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Starsza grupa teatralna Iskierki przygotowała przedstawienie pt. Smok Wawelski. Ta opowieść, nawiązująca do znanej legendy, w krzywym zwierciadle pokazała współczesną rzeczywistość. Przede wszystkim jednak rozbawiła publiczność do łez ukazując w sposób humorystyczny perypetie Smoka Wawelskiego. Młodsza grupa teatralna Iskierki zaprezentowała spektakl opowiadający o przygodach zwierząt. Przedstawienie nosiło tytuł O żabkach w czerwonych czapkach i poruszało problem przyjaźni i empatii. Publiczność miała okazję obejrzeć także występy dzieci z oddziału przedszkolnego. W ich wykonaniu publiczność mogła obejrzeć dwa układy choreograficzne. Laureaci III Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zaprezentowali utwory, którymi zapewnili sobie wysokie pozycje w konkursie. Gdy emocje, związane z występami na scenie, nieco opadły, uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tradycyjnie otrzymali również upominki. Ostatnią, oczekiwaną przez wszystkich, atrakcją imprezy była zabawa taneczna. Jej profesjonalna oprawa to zasługa pana Grzegorza Pardyki, który zadbał o odpowiedni wystrój sali, sprzęt nagłaśniający, a także utwory muzyczne, przy których nogi same rwą się do tańca. Uroczystość ta jest jednym z najbardziej lubianych i oczekiwanych przez dzieci wydarzeń w życiu szkoły. Jej przygotowanie jest doskonałą formą integracji nauczycieli, rodziców, uczniów, a fakt, że tak chętnie i licznie uczestniczą w niej mieszkańcy Ożarowa, Ługowa i Czesławic świadczy o ważnej roli tej imprezy w życiu lokalnej społeczności.

Edyta Szczerbicka


Nasze sukcesy

Nasze sukcesyNasze sukcesy

Sukcesy naszych uczniów zawsze prezentujemy na forum szkoły. Tak stało się i tym razem. Podczas apelu na górnym korytarzu Pani Agnieszka Obara przedstawiła sukcesy sportowe naszych uczniów. Chłopcy z klas 4 - 6 pochwalili się dyplomem za zdobycie IV miejsca w Turnieju Mini Piłki Ręcznej Chłopców o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Gminy Jastków oraz IV miejsca w drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Jastków SP. Maja Chabros i Oliwia Mańka prezentowały puchary i dyplomy zdobyte za udział w I Otwartym Turnieju Szachów Błyskawicznych o puchar Wójta Gminy Kamionka. Dowiedzieliśmy się także o sukcesie naszych uczniów, którzy zajęli III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Warcabowym Szkół Podstawowych Gminy Jastków klas I - III w kategorii drużynowej, a także o indywidualnym sukcesie Wojciecha Struga z klasy II, który zdobył III miejsce w tym turnieju. Wszystkim naszym reprezentantom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Chmielewska


Spróbuj, posmakuj, zasmakuj ...

Spróbuj, posmakuj, zasmakuj Spróbuj, posmakuj, zasmakuj

19 stycznia 2016 roku, klasa II wraz z wychowawczynią Panią Anną Perdun była organizatorem kolejnej odsłony akcji "Spróbuj, posmakuj, zasmakuj", propagującej zdrowe odżywianie i mającej na celu przekonanie dzieci do jedzenia warzyw i owoców.
Tym razem uczniowie przygotowali kolorowe kanapki z warzywami i twarożkiem na zdrowym pieczywie chrupkim, którymi poczęstowali wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Kanapki cieszyły się dużym powodzeniem i bardzo szybko zniknęły. Uczniowie klasy drugiej ponownie udowodnili, że "zdrowo" może także oznaczać "smacznie".

Agnieszka Chmielewska


Koncert skrzypcowy

Koncert skrzypcowy Koncert skrzypcowy

15 stycznia gościliśmy w naszej szkole Panią Justynę Zańko, której muzyczny talent mieliśmy już okazję nie raz podziwiać. W tym roku usłyszeliśmy w jej wykonaniu następujące utwory: Adagio E-dur KV 261 Wolfganga Amadeusza Mozarta, Scherzo Tarantella oraz kujawiak Henryka Wieniawskiego, sonata g-mol autorstwa Claude Debussy oraz Szkot D'amour Edwarda Elgara. Piękna gra Pani Justyny jak zwykle zauroczyła naszych uczniów, którzy w skupieniu słuchali kolejnych utworów prezentowanych przez skrzypaczkę. Jej występ został nagrodzony gromkimi brawami, a Pani Justyna otrzymała kwiaty. Na zakończenie Pani dyrektor skierowała do Pani Justyny i Pana Zańko słowa podziękowania za to, że mogliśmy wysłuchać tego wspaniałego recitalu.

Agnieszka Chmielewska


Dobrze widzi się tylko sercem ...

wygrana Mai wygrana Mai

5 stycznia odwiedziła naszą szkołę przedstawicielka Fundacji Legalnej Kultury, a zrobiła to aby wręczyć cenną nagrodę jednej z naszych uczennic, Mai Chabros z klasy III, która zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Mały Książę". Fundacja Legalna Kultura ogłosiła ten konkurs dla dzieci szkół podstawowych, a praca plastyczna miała nawiązywać do cytatu z filmu "Mały Książę" w reżyserii Marka Osborne'a: "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Organizatorzy przewidzieli w tym konkursie atrakcyjne nagrody: I nagroda: 1500 zł + tablet, II nagroda: 1000 zł + tablet, III nagroda: 500 zł + tablet oraz wyróżnienia w postaci zestawów filmów DVD. Pani z fundacji powiedziała, że wszystkie prace, które zostały nadesłane były fantastyczne, dlatego wybór należał do bardzo trudnych. Zgodnie z regulaminem jury wyłoniło trzech laureatów, a III Nagroda trafiła w ręce naszej Mai Chabros. Pani serdecznie pogratulowała Mai i Pani Anecie Chabros, a wszystkim uczniom z naszej szkoły, którzy wzięli udział w tym konkursie życzyła dalszego rozwijania talentów i wręczyła nagrody pocieszenia.
Najlepsze prace konkursowe zostały opublikowane na stronie otwartedrzwidokultury.pl i legalnakultura.pl, między innymi praca naszej Mai.

Agnieszka Chmielewska


Wigilia

Wigilia Wigilia

W przeddzień ferii świątecznych, 22 grudnia 2015 r., odbyła się w szkole wigilia. Poprzedziły ją jasełka przygotowane przez teatrzyk "Iskierki" pod opieką Pani Edyty Szczerbickiej, przeplatane kolędami i pastorałkami w wykonaniu uczniów koła wokalnego prowadzonego przez Panią Elizę Komstę. Pomimo braku zimowej aury, młodym aktorom i wokalistom udało się wprowadzić zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów, rodziców i nauczycieli w prawdziwie świąteczny nastrój. Po części artystycznej uczniowie podzielili się opłatkiem ze swoimi kolegami, rodzicami i nauczycielami oraz przybyłymi gośćmi, a następnie wszyscy zaśpiewali kilka kolęd. W tym czasie rodzice, a raczej mamy, przygotowały wigilijne stoły, które uginały się pod półmiskami z pierogami, kapustą z grzybami, śledziami, racuchami i innymi świątecznymi przysmakami. Nie zabrakło też ciast, owoców i słodyczy, które dzieci tak bardzo lubią. Po wigilijnym poczęstunku, zadowoleni i pełni nadziei, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele radości i być może chociaż odrobinę śniegu, wszyscy udali się do swoich domów, by przygotować się należycie na nadchodzące dni.

Agnieszka Chmielewska


Kiermasz świąteczny

Kiermasz świąteczny Kiermasz świąteczny

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole spotkali się miłośnicy rękodzieła, aby wykonywać ozdoby na kiermasz świąteczny. Cel był szczytny – wszystkie pozyskane w ten sposób pieniądze zasiliły fundusz przeznaczony na organizację obchodów stulecia szkolnictwa na terenie obwodu Ożarów. W czasie kilku spotkań powstały piękne stroiki, bombki, choinki, aniołki i inne drobiazgi świąteczne. Rodzice zaangażowali się również kulinarnie i wykonali na kiermasz ciasta, piernikowe chatki, babeczki i inne słodkości. Wykonane ozdoby oraz smakołyki można było nabyć w szkole oraz przy kaplicy w Ożarowie. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i talent w przygotowanie kiermaszu serdecznie dziękujemy.

Edyta Paprota


Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Tyle marzeń jest na świecie, czy się spełnią? Trzeba wierzyć...
Bo od Ciebie, tak naprawdę, bo od Ciebie to zależy!
Ewa Dados

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła brała aktywny udział w ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Od kilku już lat sztab w naszej szkole zbiera i przekazuje potrzebującym dary, które Państwo dostarczycie. W związku z akcją, 25 listopada odbyła się dyskoteka dla uczniów klas 0 - VI szkoły podstawowej, jak również wsparli nas również uczniowie gimnazjum - nasi absolwenci. Biletem wstępu był słodycz (np. czekolada) lub inne produkty, który zostały przekazane na akcję. Dary rzeczowe zostały przekazane do sztabu głównego akcji w Lublinie. Zachęcamy do aktywnego udziału w zbiórce w przyszłym roku, gdyż na pewno będziemy ją aktywnie wspierać . A na zakończenie chcę podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej bardzo potrzebnej akcji. Wasz ogromny wkład jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym, a uśmiechy dzieci i radość ludzi potrzebujących, niech będą wspaniałą zapłatą za Waszą dobroć. Gorące podziękowania chcę skierować również pod adresem wszystkich, którzy pomagali przy organizacji akcji, zbiórce, segregacji i ważeniu darów. Bardzo Wam DZIĘKUJEMY! Dzięki Wam stajemy się lepsi!

Szkolny koordynator akcji: Aneta Chabros


Gminny Konkurs Ortograficzny

Mikołajki Mikołajki

W tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego, który odbył się 10 grudnia 2015 r. wzięli udział przedstawiciele czterech szkół Gminy Jastków: SP w Jastkowie, SP w Płouszowicach, SP w Tomaszowicach i SP w Ożarowie. Konkurs odbył się w naszej szkole już po raz szósty.
Zawodnicy musieli zmierzyć się z 10 zadaniami sprawdzającymi umiejętności ortograficzne-poprawną pisownię trudnych wyrazów oraz znajomość zasad ortograficznych. Nie było to łatwe zadanie - wiadomo przecież, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie - właśnie z powodu ortografii. Rywalizacja była zacięta, emocje ogromne a zawodnicy walczyli bardzo dzielnie wykazując się niemałą wiedzą. Największą liczbę punktów zdobyła drużyna z Tomaszowic i tym samym po raz kolejny wywalczyła tytuł Mistrza Ortografii. Drugie miejsce przypadło reprezentantom Szkoły Podstawowej w Płouszowicach, trzecie miejsce - zawodnikom ze Szkoły Podstawowej w Jastkowie, a czwarte miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Najważniejsze jednak, że wszyscy uczestnicy pamiętali o głównej idei konkursu - dobrej zabawie i wspólnej nauce.


Mikołajki

Mikołajki Mikołajki

7 grudnia pojawił się w naszej szkole ktoś bardzo, bardzo wyczekiwany przez wszystkich uczniów - Święty Mikołaj! Powitały go dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy drugiej i trzeciej zgromadzone na sali gimnastycznej. Widok był niesamowity, bo wszystkie były ubrane w mikołajowe czapki! Świętemu Mikołajowi bardzo spodobało się to powitanie, zwłaszcza piosenka, którą zaśpiewały mu dzieci. Po powitaniu Mikołaj rozdał prezenty wszystkim uczniom z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 zgromadzonym na sali gimnastycznej, a pomagały mu w tym dzielne elfy, którymi tradycyjnie byli uczniowie ze starszych klas. Gdy każdy na sali otrzymał już swój prezent, elfy wraz ze Świętym Mikołajem udały się do sal lekcyjnych, w których uczyli się uczniowie klas 4-6. O nich Święty Mikołaj również nie zapomniał i każdemu wręczył prezent. W szkole zrobiło się słodko i mandarynkowo, zaś na buziach dzieci do końca dnia gościły uśmiechy, a na przerwach rozbrzmiewał głośny śmiech i niekończące opowieści o tym, co, kto dostał...

Agnieszka Chmielewska


DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Dyskoteka Andrzejkowa Dyskoteka Andrzejkowa

25 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Tak, jak co roku biletem wstępu na dyskotekę był dar na akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". W trakcie zabawy w kąciku wróżek i wróżbitów można było dowiedzieć się co niesie nam przyszłość. Cały czas działał też sklepik z ciastami i napojami zorganizowany w Sali nr 4. Jak widać na zdjęciach, zabawa udała się, a wróżby i sklepik cieszyły się niezłym powodzeniem!

Agnieszka Chmielewska


Występ cyrkowy

Występ cyrkowy Występ cyrkowy

24 listopada 2015 roku odwiedził naszą szkołę cyrk "LUNA". Tworzy go tylko dwoje artystów, ale nikt na widowni się przez to bynajmniej nie nudził, wręcz przeciwnie, wszyscy świetnie się bawili. Na początek wystąpił przesympatyczny dmuchany słoń, a następnie klaun, który wykonywał sztuczki razem z naszą młodszą koleżanką z oddziału przedszkolnego - Zuzią. Poza tym, mogliśmy podziwiać pokazy gimnastyczne ( z hula-hop) w wykonaniu pani oraz wiele zabawnych występów klauna, np. jazdę na jednokołowym rowerku, czy żonglowanie, a wszystkie z udziałem kogoś z widowni! Uczniowie, którzy mieli okazję wystąpić razem z cyrkowcami otrzymywali od nich kolorowe, sympatyczne baloniki! Wiele emocji wzbudził występ z prawdziwym wężem, po którym pani trzymając go na ramionach wędrowała po całej sali i każdy uczeń mógł dotknąć! Po występnie cyrku zainteresowani uczniowie mogli sobie kupić kolorowy balonik w kształcie serca, misia, szabli lub innej rzeczy, a także "nosy klauna"! Podsumowując, występ cyrku bardzo się podobał, a uczniowie, zwłaszcza ci młodsi, byli zachwyceni i przez długi czas go przeżywali.

Agnieszka Chmielewska


Święto Niepodległości

Święto Niepodległości Święto Niepodległości

Apel z okazji Święta Niepodległości odbył się 10 listopada. Przez zgromadzoną na górnym korytarzu społecznością szkolną wystąpiła podobnie, jak w zeszłym roku klasa szósta. W krótkiej inscenizacji uczniowie przypomnieli najważniejsze daty i wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie występu uczniowie robili gazetkę na ustawionej na scenie tablicy. Z gazetką tą można było zapoznać się bliżej później, gdyż z została ustawiona na dolnym korytarzu.

Agnieszka Chmielewska


Najlepszy z najlepszych
sukcesy recytatorskie naszego ucznia

Laureat konkursów recytatorskich

Piotr Perdun, obecnie uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Ożarowie, posiada wielki talent recytatorski. Jest uznanym, wielokrotnie docenianym recytatorem konkursów o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, wielokrotnym zdobywcą tytułów laureata i wyróżnień. Jego instruktorem od wielu lat jest nauczycielka pani Anna Perdun. W tym roku szkolnym jak zwykle wszyscy mocno trzymali kciuki za Piotrka podczas kolejnych eliminacji w XIX Jesiennym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "Świat jest teatrem" organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Konkurencja była bardzo duża. W etapie międzypowiatowym, w którym wzięło udział blisko stu uczestników znalazł się w czołówce najlepszych i otrzymał Nominację do etapu wojewódzkiego. Tu również jego talent został doceniony, jury przyznało naszemu uczniowi tytuł laureata. 14 grudnia Piotrek weźmie udział w koncercie galowym, podczas którego zostaną rozdane dyplomy i nagrody. Bardzo cieszy nas fakt, że w październiku Piotruś zdobył I miejsce w konkursie poezji Bronisława Pietraka zorganizowanym przez gminę Garbów. Warto w tym miejscu wspomnieć także o licznych sukcesach chłopca na polu recytacji jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Piotrek otrzymał tytuły laureata XVIII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego oraz XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego, których organizatorem jest WOK. Został także laureatem XLVIII Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury ,,Pod Akacją" i wystąpił w Koncercie Laureatów. To nie koniec dobrych wiadomości, Piotr na tym koncercie otrzymał najważniejszą i najcenniejszą dla każdego recytatora nagrodę - szarfę Recytatora Roku 2015 w swojej kategorii wiekowej. Na polu recytacji odniósł swój największy sukces życiowy, jak sam nam potem powiedział "Nareszcie spełniły się moje największe marzenia". Zachęcamy wszystkich uczniów do odkrywania w sobie uzdolnień i talentów, dążenia do spełniania swoich marzeń. Piotrowi się udało, życzymy mu dalszych sukcesów recytatorskich i odkrywania w sobie nowych pasji.

Anna Perdun


Konkurs recytatorski
"Twórczość Bronisława Pietraka"

30 października Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie zorganizowała już po raz czwarty konkurs recytatorski dotyczący twórczości swojego patrona. Organizatorem tego konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie we współpracy z gminną biblioteką, pod patronatem Wójta Gminy Garbów. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z terenu gminy Garbów oraz uczniowie z naszej szkoły. Jury w kategorii szkoła podstawowa przyznało aż trzy nagrody naszym uczniom: I miejsce - Piotr Perdun (kl.5), II miejsce - Natalia Kosior (kl.5) oraz wyróżnienie - Gabriela Pszczoła (kl.6). Gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Chmielewska


Ślubowanie klasy I

Ślubowanie Ślubowanie

W piątek, 20 listopada, odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość. Bardzo ważna dla naszych pierwszoklasistów, bo to oni występowali tego dnia w roli głównej. Odbyło się bowiem przyjęcie najmłodszych uczniów do braci uczniowskiej. Dzieci bardzo czekały na ten dzień. Na początek klasa zaprezentowała przygotowaną przez siebie część artystyczną. Pierwszaki, pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki, które wplecione były w przedstawienie pt.: „Jak to żółtodzioby stały się pierwszakami”. 14 dzielnych pierwszaczków dało radę przegonić złą wróżkę i wykonać wszystkie zadania, które zbliżały je do zdjęcia złego zaklęcia w żółtodziobów. Odwagi i otuchy dodawali im wzruszeni rodzice, którzy przybyli na uroczystość w bardzo licznym gronie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor Szkoły, dzieci z uniesioną dłonią, zgodnym chórem złożyły ślubowanie. Następnie nastąpiło pasowanie każdego na ucznia naszej szkoły. Pasowanie dokonała Pani Dyrektor. Wszyscy uczniowie pierwszej klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy, kolorowe birety i znaczki na pamiątkę, ufundowane przez rodziców. Później włączyli się drugoklasiści, którzy wierszem i piosenką złożyli swoim młodszym kolegom życzenia samych sukcesów w nauce. Wręczyli im także upominek, który na pewno będzie służył całej klasie. Następnie wystąpiła młodsza grupa teatrzyku „Iskierki”. W jej wykonaniu zobaczyliśmy dwie zabawne scenki. Na pokrzepienie ciał zmęczonych zmaganiami w trakcie uroczystości troskliwe mamy przygotowały słodki poczęstunek.

Aneta Chabros


Z książką za pan brat przemierzam świat...
czyli innowacje czytelnicze w Szkole Podstawowej w Ożarowie

Innowacja czytelnicza Innowacja czytelnicza

Innowacja czytelnicza Innowacja czytelnicza

W obecnych czasach dzieci coraz rzadziej sięgają po książki, ich świat kręci się głównie wokół szeroko rozwiniętej technologii komputerowej. A przecież to dzięki słuchaniu i czytaniu bajek, opowiadań, wierszy uczą się mowy ojczystej, wzbogacają słownictwo, poznają sposoby wyrażania myśli i uczuć, zdobywają wiele ciekawych informacji. Książki przygotowują dzieci do przyszłego udziału w życiu społecznym, mają duży wpływ na ich moralny rozwój, uczą szacunku dla innych. Rodzice, a tym bardziej dzieci, często nie mają świadomości, jak ważną rolę odgrywa rozwijanie zainteresowań czytelniczych w życiu małego człowieka. Bardzo ważną i istotną sprawą jest uświadamianie dzieciom korzyści, jakie wynikają z obcowania z literaturą. Dlatego też na każdym kroku należy podkreślać ich rangę.
Mamy świadomość, że jest to niewątpliwie istotny problem. Ważnym celem dla nas w tym roku szkolnym stało się rozwijanie zainteresowań czytelniczych u najmłodszych dzieci i uczniów naszej szkoły. W ten oto sposób powstała innowacja czytelnicza "Z książką za pan brat przemierzam świat", która jest realizowana od października. W ramach innowacji planowane są różnorodne atrakcyjne działania, które stawiają książkę w centrum uwagi ucznia. Jesteśmy pewne, że każdy z uczniów znajdzie tu dla siebie coś ciekawego. W trakcie licznych spotkań z literaturą oraz działań uzupełniających (np. zajęć plastycznych, akcji, imprez, scenek, przedstawień) dzieci doświadczają, iż czytanie może być pasjonujące i jest o wiele ciekawsze niż gry komputerowe. Podążając za słowami poetki Wisławy Szymborskiej pragniemy pokazać dzieciom, że "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".
W celu wzmocnienia motywacji do czytania książek, uatrakcyjnienia tego procesu zaplanowaliśmy nietypowe działania, są to min.: konkursy, wystawy, maraton bajkowy, bajkoterapię, bajkowe podchody, akcja "Uwolnij książkę", pisanie własnych bajek, wydanie ich w formie książeczki, wykonywanie bajkowych kolorowanek (w ramach wolontariatu), akcje edukacyjne dla rodziców, wycieczka do teatru, projekty edukacyjne, zabawa w teatr, bajkowy bal przebierańców, akcja "Czytaj codziennie", gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Internetu i tablicy multimedialnej, czytanie młodszym kolegom, wizyty w bibliotece szkolnej i publicznej, inscenizacje, przedstawienia, wykonywanie kukiełek. Na korytarzu szkolnym został zorganizowany kącik czytelniczy, utworzony z wykorzystaniem książek przyniesionych przez dzieci w ramach akcji "Uwolnij książkę". Ponadto w ramach szkolnej akcji "Poranek pełen czytanek", każdy piątek rozpoczyna się od wspólnego czytania wybranych przez uczniów książek. Uczestniczą w tym również zapraszani goście, min. rodzice. Dzieci z klas 1 - 3 odwiedzają oddział przedszkolny i czytają młodszym kolegom wybrane pozycje książkowe. Sporą atrakcją okazała się również zorganizowana loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej. Niektóre działania z zakresu promowania czytelnictwa zostały zaplanowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej miejscowości, przedszkolakach uczęszczających do Akademii Kultury.
Świetnie w naszą akcję, związaną z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych, wpisuje się program "Książki naszych marzeń", w którym bierze udział nasza szkoła. Dzięki dotacji wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej o nowe pozycje, które wybierali sami uczniowie. Odzwierciedlają one ich zainteresowania, są bliskie ich doświadczeniom, pomagają poznawać i zrozumieć współczesny świat. Mamy nadzieję, że dzięki działaniom realizowanym w ramach innowacji, dzieci polubią czytanie, rodzice natomiast uświadomią sobie, jak ważną rolę pełnią w rozwoju czytelnictwa swoich dzieci.

Edyta Paprota

Anna Perdun


Dzień Papieski

Dzień Papieski Dzień Papieski

30 października 2015 roku społeczność szkolna zebrała się na górnym korytarzu, aby uczcić pamięć naszego Papieża Jana Pawła II oraz przypomnieć o zbliżającym się Dniu Wszystkich Świętych i Święcie Zmarłych. Uczniowie pod opieką Pani Elizy Komsty opowiedzieli nam o ważnych chwilach z życia Jana Pawła II, obejrzeliśmy także wzruszającą prezentację ukazującą, jak wiele dobra uczynił w swoim życiu nasz rodak. "Mówmy bliskim nam osobom, że je kochamy, szanujemy i cenimy. Nie odkładajmy niczego na później, bo może nigdy nie zdążymy" to słowa z drugiej części prezentacji, poświęconej obchodom Święta Zmarłych. Podczas apelu wysłuchaliśmy także kilku utworów w wykonaniu grupy wokalnej.

Agnieszka Chmielewska


Jastkowskie czytanie

Jastkowskie czytanie Jastkowskie czytanie

Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przed trzema laty przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej założeniem jest popularyzowanie ważnych dla polskiej kultury dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości oraz promowanie kultury żywego słowa. Jednak jej głównym celem jest zachęcenie Polaków do częstszego sięgania po książki. W 2012 roku wszyscy czytali "Pana Tadeusza", w 2013 r. - dzieła Fredry, a w 2014 r. Polacy słuchali Trylogii. Narodowe Czytanie odbywa się zazwyczaj na ulicach miast, placach, parkach, szkołach, bibliotekach i domach kultury. Lektury są najczęściej czytane przez ludzi sławnych, bądź ważnych dla danego środowiska. W tym roku, Narodowe Czytanie zostało zainicjowane 5 września przez Prezydenta Andrzeja Dudę, który w Ogrodzie Saskim przeczytał fragment "Lalki" Bolesława Prusa. Jastkowskie czytanie "Lalki" miało miejsce 20 października w budynku szkoły w Jastkowie, a jego organizatorami były szkoły podstawowe, gimnazjum, gminna biblioteka oraz Urząd Gminy w Jastkowie. Z naszej szkoły w spotkaniu brali udział uczniowie klasy 6 i 5. Czytanie zaingurowała Pani Wójt Teresa Kot. "Lalki" mogliśmy posłuchać także w wykonaniu kilku innych osób znanych jastowskiemu środowisku, m.in. ksiądz proboszcz Paweł Kuzioła. Zgromadzeni goście mieli okazję nie tylko posłuchać "Lalki" ale także obejrzeć jej fragment w wykonaniu grupy młodzieży z Gimnazjum w Jastkowie, którzy w pięknych kostiumach deklamowali teksty bohaterów powieści. Ponadto, podczas spotkania przedstawione były prezentacje multimedialne dotyczące życiorysu Bolesława Prusa (stworzona i przedstawiona przez uczniów naszej szkoły) oraz czasów, w których przyszło mu tworzyć. Zaprezentowane zostały także konkursowe kapelusze zaprojektowane przez uczniów szkół naszej gminy. Twórcom najpiękniejszych kapeluszy oraz autorom najlepszych portretów Bolesława Prusa zostały wręczone nagrody. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły Agnieszka Kasprzak, która zdobyła III miejsce w konkursie na portret pisarza. Na zakończenie, goście mieli okazję obejrzeć kilka ciekawych scenek z różnych noweli Prusa, przygotowanych pod kierunkiem Pana A. Klimowicza przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Płouszowicach. Czytanie "Lalki" miało miejsce na sali gimnastycznej, natomiast w budynku szkoły uczniowie gimnazjum zamienili korytarze w małe miasteczko wyjęte prosto z powieści, wraz ze sklepem Pana Wokulskiego i innymi charakterystycznymi miejscami z "Lalki".

Agnieszka Chmielewska


Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela Dzień Nauczyciela

12 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie koła teatralnego "Iskierki" pod opieką Pani Edyty Szczerbickiej oraz Samorząd Uczniowski przygotowali apel. Na początek, zgromadzeni na górnym korytarzu uczniowie, nauczyciele i rodzice obejrzeli bardzo zabawne przedstawienie o smoku i nauczycielce w wykonaniu teatrzyku "Iskierki". Następnie odbyło się wręczenie Oskarów dla nauczycieli wybranych przez uczniów. "Oskara Honorowego" otrzymała Pani Dyrektor Krystyna Wawręta, Oskar "Sokole Oko" trafił w ręce Pani Doroty Dąbrowskiej, a tytuł "Płonąca Strzała" przypadł w udziale Pani Agnieszce Chmielewskiej. Dwa Oskary p.t. "Debiut Roku" otrzymały Pani Agnieszka Obara i Pani Katarzyna Gałaszewicz. "Megafonem Roku" została Pani Anna Perdun, a Złotymi Katarynkami - Pani Edyta Szczerbicka i Pani Dyrektor. "Mistrzem Inwestycji" okrzyknięto Panią Dorotę Dąbrowską. Pozornie "Proste Zadanko" to tytuł, który otrzymała Pani Dyrektor, natomiast "Zakręconą Fatamorganą" okazała się być Pani Eliza Komsta. Tytuł "Złoty Pazurek" został przez uczniów nadany Pani Edycie Szczerbickiej, natomiast Oskar "Złoty Słowik" trafił w ręce Pani Lidii Zamojskiej. Po rozdaniu Oskarów odbyło się kolejne rozdanie nagród - tym razem to Pani Dyrektor wręczyła zasłużonym nauczycielom Nagrody Dyrektora. W tym roku otrzymały je następujące Panie: Edyta Paprota, Edyta Szczerbicka, Aneta Chabros, Agnieszka Chmielewska oraz pani woźna - Pani Liliana Dutkiewicz. Ponadto, Pani Dyrektor poinformowała wszystkich zgromadzonych o otrzymaniu przez Panią Annę Perdun Nagrody Kuratora Oświaty. Po wręczeniu przez Panią Dyrektor nagród, uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom życzenia i wręczyli słodkie upominki. Ostatnią częścią apelu było pożegnanie Pani Lidii Zamojskiej. Wszyscy zgromadzeni uczniowie zaśpiewali pięknie pożegnalną piosenkę pt. "Profesorze", następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez Panią Elizę Komstę, podsumowującą pracę Pani Lidii Zamojskiej w Szkole Podstawowej w Ożarowie. Nie obyło się bez wzruszeń, a po apelu były kwiaty, uściski - uczniowie jeszcze długo nie dali wyjść Pani Lidii ze szkoły.

Agnieszka Chmielewska


Szkolne podchody

Szkolne podchodySzkolne podchody

W listopadzie dzieci biorące udział projekcie ekologicznym organizowanym przez Gminę Jastków wraz z opiekunami - Pani Agnieszka Obara, Pani Katarzyna Gałaszewicz, Pan Kamil Szpyt uczestniczyły w grze terenowej - podchody. Ponieważ gra odbywała się w lesie położonym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, uczestnikom przypomniano o zasadach zachowania na terenach zalesionych . Dzieci zostały podzielone na dwie grupy - grupę szukającą oraz grupę ukrywającą się. Celem pierwszej grupy było odnalezienie grupy drugiej. Utrudnieniem, a także ciekawą formą sprawdzenia wiedzy oraz formą zabawy, były przemyślane zagadki i zadania. Dotyczyły one tematyki przyrodniczej, a także wymagały dobrej sprawności ruchowej, poprawnego posługiwania się językiem polskim i wyobraźni. Uczestnicy zabawy przemierzając las mieli okazję podziwiać niezwykle malownicze zbiorowisko leśne w okresie polskiej, złotej, pięknej jesieni. Widok dzikich wysypisk śmieci uświadomił - jak człowiek nie potrafi uszanować bogactwa i darów przyrody. Po powrocie, wspólnie spędzony czas został podsumowany pogadanką na temat - jakie działania należy podejmować aby uświadamiać ludzi o funkcjach lasu oraz jak okoliczna społeczność może włączyć się w ochronę kompleksu leśnego.
W ramach projektu uczniowie stworzyli, także folder, który został wydrukowany w wielu egzemplarzach. Treści umieszczone na folderze zawierały informacje o różnorodności zbiorowisk leśnych występujących w Polsce, o ciekawych gatunkach zwierząt, ciekawostki oraz kącik poety.

Folder


Codeweek

W sobotę rozpoczął się Europejski Tydzień Kodowania (codeweek). O tym, jak ważne jest programowanie w dzisiejszym świecie chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Umiejętność programowania już teraz jest kluczowa, a będzie nabierała jeszcze większego znaczenia. Stąd program Mistrzowie Kodowania, który od najmłodszych lat zaraża pasją kodowania uczniów i pozawala im kształcić najważniejsze kompetencje w XXI wieku. Programowanie to już nie jest domena tylko informatyków – kodują wszyscy, bez względu na wykształcenie, płeć i wiek.
W piątek w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV - VI. Rozpoczęły się one rozszyfrowaniem tematyki zajęć. Hasło brzmiało: kodowanie. Następnie przeszliśmy do kolejnej zabawy. Polegała na tym, że każdy otrzymał planszę na której znajdowała się małpka, banan oraz droga, którą musi pokonać zwierzątko, żeby zjeść swój przysmak. Drogi były różne. Każdy z uczniów musiał ją zapisać w postaci instrukcji. Następnie wymieniano się z kolegą lub koleżanką, którzy otrzymaną instrukcję rysowali na czystej planszy. Zabawa kończyła się porównaniem obu dróg - tej kodowanej i tej rysowanej według kodu. Niestety nie zawsze wyglądały tak samo. Okazało się, że napisanie dobrego algorytmu działań nie zawsze jest takie proste, jak nam się wydaje. Zabawa była zainspirowana grą internetową dostępną pod adresem: www.playcodemonkey.com. Dostarczyła wszystkim wielu emocji i miłych wrażeń.


Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

Wycieczka do PPN Wycieczka do PPN

zobacz więcej zdjęć »

We środę 7.10.2015 r. uczniowie klas 4-6 wzięli udział w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Wyjazd ten odbył się w ramach ekologicznego projektu pt. "Las naszym skarbem". Pogoda tego dnia dopisała – było duuużo słońca, ale temperatura na zewnątrz stała się już bardzo jesienna i zimny wiatr dawał się wszystkim we znaki. Nie przeszkodziło nam to jednak w realizacji prawie całego programu wycieczki. Prawie - bo jedna ze ścieżek, którą mieliśmy iść była zamknięta. Pojawił się za to nieoczekiwany, ale mile widziany punkt dodatkowy - ognisko z kiełbaskami! Spod szkoły wystartowaliśmy o 8.00 i tuż po godzinie 9 dotarliśmy do Urszulina, gdzie znajduje się Ośrodek Dydaktyczno - Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego. Najpierw, w specjalnie do tego celu przygotowanej sali projekcyjnej mogliśmy obejrzeć film poświęcony przyrodzie Poleskiego Parku Narodowego. Film ten, pozwolił nam zgłębić tajemnice bagien i umożliwił "spotkanie" z mieszkańcami poleskich torfowisk, których o tej porze roku nie moglibyśmy już zobaczyć. Po obejrzeniu filmu odwiedziliśmy "Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego", który znajduje się w budynku. W nim, obejrzeliśmy malutkie żółwie błotne, które, w okresie od września do maja, można oglądać tylko wewnątrz budynku. Stworzono tutaj warunki do inkubowania żółwi. Młode żółwie, które wyklują się w inkubatorach są hodowane tu przez okres zimy. Zanim opuściliśmy budynek Ośrodka Dydaktyczno - Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego chętne osoby zakupiły sobie pamiątki oraz otrzymały plakaty z pieczątką Poleskiego Parku Narodowego. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym. Składa się on z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki "Żółwik" z oczkiem wodnym, Ośrodka Rehabilitacji zwierząt z wolierą dla ptaków i wybiegiem dla ssaków, oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej mieliśmy okazję podziwiać eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne (militaria, numizmaty, dokumenty) i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego. Wszystkim bardzo spodobały się wypychane zwierzęta umieszczone w gablotach. W wiacie muzealnej obejrzeliśmy duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum, np.: sąsieg - pojemnik na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny, czy wozy chłopskie i bryczki produkowane niegdyś w Załuczu Starym. Na trasie ścieżki "Żółwik" znajdującej się obok muzeum znajduje się oczko wodne, z fragmentem spleji z charakterystyczną roślinnością torfowiskową. W oczku próbowaliśmy wypatrzeć dorosłego żółwia błotnego. Odwiedziliśmy także znajdującą się przy ścieżce wolierę dla ptaków, która służy do czasowego przetrzymywania i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt. Znajdowało się tam dużo bocianów, które z różnych względów zdrowotnych nie mogły odlecieć na zimę. Po wizycie w muzeum, udaliśmy się na zwiedzanie lasu ścieżką "Dąb Dominik". Jednak nie mieliśmy możliwości przejść całą długością ścieżki z powodu jej remontu. Na szczęście podeszliśmy do samego dębu "Dominik" i podziwialiśmy jego potęgę. Po powrocie ze ścieżki czekało na nas ognisko i kiełbaski, które w tak zimny i wyczerpujący dzień smakowały, jak nigdy! Nie był to jednak ostatni punkt programu. Zanim wybraliśmy się w drogę powrotną spędziliśmy pół godziny na outdorowej siłowni połączonej z placem zabaw. Każdy znalazł tu coś dla siebie i wszyscy świetnie się bawili. Droga powrotna minęła szybko i o godzinie 16.30 byliśmy już pod szkołą, gdzie na uczniów czekali rodzice. Wycieczka wszystkim się podobała i już czekamy na następną.

Agnieszka Chmielewska


Teatrzyk profilaktyczny

Teatrzyk profilaktyczny Teatrzyk profilaktyczny

W poniedziałek, 28 września, uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. "Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska", przygotowane przez aktorów Studia Artystycznego „Magik" z Białegostoku. Dzieci uważnie obserwowały przygody leśnych zwierzątek: zająca Tuptusia, lisa Okrutnisia, niedźwiedzia Błażeja, kukułki Poli i Loli. Bohaterowie swoim postępowaniem dawali przykład, jak należy odnosić się do innych, potępiali przemoc i brak szacunku. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Wcielając się w różne postacie, wykonywali proponowane przez aktorów zadania. Uczestnicząc w przygodach bohaterów, widzowie poznali takie wartości jak: przyjaźń, dobroć, wzajemna pomoc, serdeczność. Przedstawione opowiadanie było bardzo pouczajace. Ukazywało, jak ważne jest przestrzeganie zasad dobrego wychowania i jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego postępowania w życiu codziennym. Spektakl miał na celu uwrażliwić dzieci na właściwe zachowanie w stosunku do innych i nauczyć kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem. Przedstawienie wszystkim się bardzo podobało.


Pokazy tańca

Pokazy taneczne Pokazy taneczne

2 września obejrzeliśmy w naszej szkole pokazy taneczne. Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier, która je dla nas zorganizowała to nauka różnorodnych tańców, świetna zabawa, a przy jej wykorzystaniu nauka dobrych manier. Profesjonalnie przygotowane zajęcia taneczne pozwalają zatem uczestnikom, rozwijać swą sprawność fizyczną, kształtować wysoką kulturę osobistą, a ponadto pomagają też realizować ich marzenia.
Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to nie tylko poprawa aktywności fizycznej dzieci, nauka współistnienia w grupie, ale przede wszystkim doskonałe źródło poznania zasad dobrych manier i zabawy poprzez naukę tańca. Zajęcia taneczne z dziećmi, nie tylko rozbudzają w nich zamiłowanie do tańca i ruchu w dźwiękach dynamicznej muzyki, ale również rozwija poczucie koleżeństwa i kształtować pozytywne cechy charakteru.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego Rozpoczęcie roku szkolnego

Wszystko co dobre szybko się kończy! Niestety, w myśl tego popularnego powiedzenia wakacje skończyły się, jak zwykle, za szybko! Niemniej jednak, na pocieszenie, pierwszy września przywitał nas słoneczną aurą i wakacyjną jeszcze temperaturą – 34 stopni Celsjusza! Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele w Garbowie. Tradycyjne już, mszy asystował poczet sztandarowy naszej szkoły. Po powrocie do szkoły uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowy zebrali się na górnym korytarzu szkoły. Pani Dyrektor Krystyna Wawręta powitała serdecznie po wakacyjnej przerwie wszystkich zebranych uczniów, rodziców i pedagogów. Następnie przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej placówce i omówiła organizację bieżącego roku szkolnego. Po części oficjalnej uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć oraz omówili sprawy organizacyjne. Po krótkiej wymianie wspomnień wakacyjnych wszyscy pospieszyli do domu, aby wykorzystać te ostatnie wolne chwile.

Agnieszka Chmielewska


Powrót