Dla ucznia

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja

Poniżej znajdziecie wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19 obowiązujący od 15 października 2018 r.


plan lekcji

plan lekcji »


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Plan lekcji na rok szkolny 2018/19


plan lekcji

plan lekcji »


Ćwicz swoje umiejętności!


Skuteczna nauka słówek - Angielski, Niemiecki, Hiszpański,Ortografia języka polskiego


Konwencja o prawach dziecka

Poniżej znajdziesz informacje o swoich prawach przedstawione w przystępny dla Ciebie sposób.

konwencja dla dzieci »


Mapy myśli

Poniżej znajdziesz informacje o tym co to są mapy myśli, po co i w jaki sposób warto je wykorzystywać i jeszcze wiele innych wskazówek ich dotyczących.

mapy myśli »


Jak pomóc swojej pamięci?

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zapamiętywać ważne informacje.

jak pomóc swojej pamięci? »