Nasi sponsorzy

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.

Dyrektor szkoły wraz ze społecznością uczniowską, rodzicami, nauczycielami składają serdeczne podziękowania za okazane wsparcie finansowe z okazji nadania szkole imienia Anny i Andrzeja Nowaków.
Wsparcia udzielili nam:


Maria i Stanisław Wójtowiczowie
prof. Stanisław Kowalczyk
Jadwiga Mazurkiewicz
Mirosław Podebry
Bank Spółdzielczy w Cycowie
Oddział w Jastkowie
Al. Warszawska 45
21-002 Jastków
Anna Laskowska, Wiesław Deć, Ryszard Kapusta
De Kal Lubartów
ul. Przemysłowa 20
21-100 Lubartów
Zenobia i Marian Podolscy
Restauracja "Podolanka"
Bogucin
Grzegorz Bednarczyk
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
ul. 1-go Maja 16 skr. poczt. 3
24-150 Nałęczów
Tomasz Paluch
Usług. - Prod. Zakład Stolarski
Strzeszkowice Duże 275
24 - 220 Niedrzwica Duża
Krzysztof Matraszek
Artykuły Ogrodnicze
Płonki 51
24 - 170 Kurów
Grażyna i Andrzej Sułek
"Sułek Andrzej i Syn"
Szkółka drzew owocowych
24-150 Nałęczów
Dorota i Radosław Woźniakowie
Sklep "Doresik"
Ożarów
Jolanta i Stanisław Firlejowie
Materiały Budowlane "STAL-BUD"
Bogucin 166
21-080 Garbów
Anna i Janusz Banaszkowie
Restauracja "Złota Rybka"
21-080 Garbów
Janusz Jakubczak
Usługi Remontowo-Budowlane
Garbów II 62G
21-080 Garbów
Tomasz Celejowski
Florexpol
Dębówka 17A
20-050 Lublin
Rada Sołecka Ożarowa
Mieszkańcy Czesławic
Koło Gospodyń Wiejskich w Ługowie:
Pietrak Janina
Łuka Maria
Boreczek Czesława
Jóźwiak Krystyna
Strug Helena
Gagoś Anna
Pietrak Danuta
Syroka Zenobia
Kowalska Krystyna
Gorczyca Krystyna
Nakonieczna Natalia
Szymańska Janina
Środa Teresa
Kwiecińska Zofia
Wolińska Elżbieta
Kulik Krystyna
Więckowska Elżbieta
Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich darczyńców, którzy zakupili symboliczne cegiełki.
Prosimy, aby podziękowania przyjęli:


Mieszkańcy:
Łukasik Albin
Chuda Anna
Chrzanowska Beata
Krzysztof Nowak
Chudy Czesław
Dec Małgorzata
Seba Renata
Zarzeka Wacław
Zamojski Waldemar
Pietrak Bogusław
Woch Krzysztof
Kowalik Henryk
Bojanowska Bogumiała
Iwaniak Henryk
Woś Andrzej
Pioś Janina
Gagoś Joanna i Bronisław
Guż Lucyna
Kowalczyk Józef
Woźniak Zuzanna
Adamczyk Zbigniew
Glegoła Zenon
Pioś Julian
Pioś Waldemar
Zuchniarz Anastazja
Komsta Matylda
Pietrak Adam
Matys Marian
Łuka Elżbieta
Reszka Marian
Kucharzyk Albina
Łuka Zofia
Gagoś Grzegorz
Środa Teresa
Smolak Tadeusz
Boreczek Teresa
Kamiński Władysław
Przywara Urszula
Woliński Stanisław
Matys Krzysztof
Jóźwiak Tomasz
Strug Marian
Bożek S.
Janczak R.
Chyła M.
Jóźwiak Emilia
Pietrak Adam
Stępniak Maria
Zarzeka Wacław
Nakonieczny Witold
Komsta Lucjan
Markowicz Lucyna
Skurzyńska Julia
Zuchniarz Teresa i Witold
Woźniak Stanisław
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego PS. ZAPORA:
Wójtowicz Stanisław
Łukasik Stanisław
Łukasik Wanda
Rolla Andrzej
Gojewski Stanisław
Mitel Antoni
Oblarda
Pioś J.
Zawadzki J.
Szczęsna Z.
Wójtowicz Eug.
Kuchta J.
Tudruj Wojciech
Mieszkańcy:
Rozwadowski Marian
Łukasik Albin
Sokołowska Maria
Łuka Elżbieta
Wójcik Stanisław
Chabros Mieczysław
Nakonieczna Lucyna
Łuka Stanisław
Boreczek Czesława
Chyła Mariusz
Woliński Aleksander
Brzyska Anna
Gnieciak Włodzimierz
Sim Paweł
Sim Justyna
Pietrak Anna
Jóźwiak Małgorzata
Reszka Marzena
Przywara Urszula
Smolak Tadeusz
Pietrak Mieczysław
Pelowska Elżbieta
Kanadys Dariusz
Pietrak Bogdan
Dąbrowski Józef
Matys Krzysztof
Krupa Dawid
Jóźwiak Emilia
Niezbecka Joanna
Szymański Grzegorz
Jóźwiak Marianna
Syroka
Matys Magdalena
Krupa Anita
Woźniak Iwona i Krzysztof
Walczak Mirosława i Krzysztof
Bojanowska Sylwia i Marek
Chyła Renata i Mariusz
Dutkiewicz Liliana i Wojciech
Wieczorek Agnieszka i Sebastian
Danuta i Roman Adamczykowie
Gagoś Bronisław
Rodzice uczniów szkoły:
Małgorzata Wójcik
Anna i Zbigniew Kucaba
Anna i Tadeusz Klareccy
Anna i Piotr Wójcik
Monika i Robert Landos
Joanna i Arkadiusz Niezbeccy
Anna Wrzos
Magdalena i Grzegorz Pardyka
Sylwia Mańka
Sylwia i Marek Bojanowscy
Agnieszka i Grzegorz Miroń
Marlena Galińska
Joanna Filipczuk
Bożena i Witold Jabłońscy
Mirosława Strug
Małgorzata i Tomasz Rzążewscy
Iwona i Krzysztof Woźniakowie
Małgorzata i Józef Dąbrowscy
Anna i Janusz Perdunowie
Alicja i Witold Nakonieczni
Konrad Dadej
Agnieszka i Sebastian Wieczorek
Renata i Mariusz Chyłowie
Justyna i Piotr Łuczywek
Małgorzata Kosior
Anata i Mariusz Chabrosowie