Dla rodziców

Informacje dotyczące zdrowego odżywiania


Zachęcamy do skorzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Na stronie można zaleźć przydatne informacje dotyczące zdrowego odżywiania oraz gotowe jadłospisy dla dzieci i młodzieży. Można się również zapisać na BEZPŁATNE konsultacje dietetyczne online.

Link do strony


Zebranie dla Rodziców


Dnia 10 stycznia 2020 roku (piątek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


komunikacja


Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.


E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. Poniżej znajdą Państwo informację przygotowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Informacja dotycząca zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami »


INFORMACJA dla Rodziców


Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienia się cena obiadów dla dzieci i wynosi:
Zupa ‐ 2,20 zł
II danie ‐ 3,20 zł
Obiady będą dostarczane przez:
RESTAURACJA ‐ KAWIARNIA "U HANYSA"


Zebranie dla Rodziców


Dnia 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


Ankieta dla Rodziców


Serdecznie zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dotyczącej "Programu dla szkół" (program dotyczący owoców i warzyw w szkole) przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada 2019 roku.

Link do ankiety


Obchody Dnia Edukacji Narodowej


Dnia 17 października (czwartek) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym, przychodzimy ubrani na galowo.


Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką


Dnia 17 października (czwartek) odbędzie się spotkanie autorskie z Zofią Stanecką dla uczniów z klas I-III.

Wośp


Nowy rozkład jazdy od 01.10.2019 r.


Dowóz do szkoły
6.50 Szkoła
6.52 Ożarów
6.54 Marianka Ożarowska
6.57 Dudek
6.59 Wieczorek
7.09 Czesławice
7.14 Gutanów ‐ Krzyżówka
7.16 Szkoła

Powrót ze szkoły
14.45 Szkoła
14.48 Czesławice
14.55 Gutanów ‐ krzyżówka
15.07 Wieczorek
15.10 Dudek
15.12 Marianka Ożarowska
15.15 Ożarów
15.18 Szkoła


Dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych


Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
31 października 2019 r.
2,3 stycznia 2020 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r. (dni egzaminów zewnętrznych dla klasy VIII)
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.


Międzynarodowy Dzień Języków


Zebranie dla Rodziców


Dnia 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


Informacje dotyczące dowozów w roku szkolnym 2019/2020


Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 dowóz uczniów do szkoły jest organizowany w formie dowozów regularnych. Oznacza to, że uczniom uprawnionym zgodnie z ar. 39 prawa oświatowego bezpłatny dowóz należy się:
‐ dzieciom z klas O-IV powyżej 3 km
‐ klas V-VIII powyżej 4 km.
Dla dzieci mieszkających bliżej 3 km lub 4 km bilet miesięczny mogą zakupić rodzice.
Cena biletu miesięcznego wynosi 98,94 zł.
Można wykupić bilet w 1 stronę na przejazd rano lub po południu ‐ połowa ceny biletu. Istnieje możliwość zakupu biletu jednorazowego bezpośrednio u kierowcy.
Od dnia 3 września autobus po dzieci będzie wyjeżdżał spod szkoły o 6.50 następującą trasą:

6.50 ‐ Ożarów szkoła
6.52 ‐ Ożarów
6.54 ‐ Marianka Ożarowska
6.57 ‐ Dudek
6.59 ‐ Sałęga
7.09 ‐ Czesławice
7.14 ‐ Gutanów krzyżówka
7.16 ‐ Ożarów szkoła

Odwóz następującą trasą:

14.30 ‐ Ożarów Szkoła
14.33 ‐ Czesławice
14.39 ‐ Gutanów krzyżówka
14.51 ‐ Sałęga
14.53 ‐ Dudek
14.55 ‐ Marianka Ożarowska
14.57 ‐ Ożarów
15.00 ‐ Ożarów szkoła

Informacja dotycząca uczniów z obwodu szkoły, którym przyznano bezpłatne bilety na podstawie odległości do szkoły dostępna jest w sekretariacie.


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy
PRZEDSTAWICIELI WOJENNEGO POKOLENIA,
OSOBY URODZONE PRZED DRUGĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole 2 września 2019 roku o godzinie 10:15.

Przekroczenie progów szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Inicjatywa "Przerwany Marsz", w której nasza szkoła bierze udział jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. Tak klamrą po osiemdziesięciu latach od tamtych dni spróbujemy symbolicznie zamknąć Przerwany Marsz.

W programie uroczystości m. in.:
‐ odśpiewanie Hymnu Narodowego
‐ odsłuchanie Hymnu Polskich Dzieci Wojny
‐ wyświetlenie filmu o wojnie i dzieciach wojny (premiera 2-go września)
‐ odczytanie Apelu Pokoju do Świata
‐ zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscach pamięci
Serdecznie zapraszamy.

przerwany marsz

Źródło: www.przerwanymarsz.pl

Zmiany dotyczące dowozu w roku szkolnym 2019/2020


Od 3 września nastąpi zmiana w organizacji dowozu uczniów do szkoły. Szczegółowe informacje zostaną podane na Rozpoczęciu Roku Szkolnego oraz zamieszczone wkrótce na stronie internetowej szkoły.


Rozpoczęcie roku szkolnego


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku.
Autobus po uczniów wyjeżdża spod szkoły o godzinie 8:00.
Msza Święta o godzinie 9:00 w Kościele w Garbowie.
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole o godzinie 10:15.
Po zakończonej uroczystości dzieci zostaną odwiezione do domu autobusem szkolnym.


Zmainy dotyczące obiadów w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 obiady będą dostarczane przez Restaurację ‐ Kawiarnię "U Hanysa" z Miłocina.
W związku z tym zmienia się cena za obiady i będzie wynosiła:
Zupa ‐ 1,70 zł (wtorek, czwartek)
II Danie ‐ 3,00 zł (poniedziałek, środa, piątek)
Aby dziecko korzystało z obiadów, trzeba złożyć pisemną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY w sekretariacie szkoły (dostępna poniżej). Jeżeli okaże się, że dziecko nie będzie chciało później korzystać z obiadów, również trzeba złożyć pisemną rezygnację .
Nieobecność dziecka można zgłaszać telefonicznie do szkoły i poprzez program komputerowy dzień wcześniej przed nieobecnością dziecka w szkole. Wpłaty za obiady można uregulować w sekretariacie szkoły lub wpłacając na konto podane w programie obiadowym do 15 dnia każdego miesiąca.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Informacja o podręcznikach do religii


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać na lekcjach religii w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Zebranie Rady Rodziców


Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16:30.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Zebranie dla Rodziców


Dnia 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) odbędzie się zebranie dla Rodziców.
Rodziców uczniów z klas 7 i 8 zapraszamy na godzinę 16.00 - odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogogicznej.
Rodziców uczniów z pozostałych klas zapraszamy na godzinę 16:30.


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Wersja w pdf»


Zebranie dla Rodziców


Zebranie dla Rodziców odbędzie się w środę 30 stycznia 2019r. o godzinie 16.00 Serdecznie zapraszamy.


Zmiana ceny obiadów


Od 2 stycznia 2019 roku obowiązują następujące ceny obiadów: zupa ‐ 0,60 zł, II danie ‐ 1,60 zł.


Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne


cebularze

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 13:30.
W programie:
‐część artystyczna przygotowana przez uczniów,
‐wspólne śpiewanie kolęd,
‐poczęstunek.

Dyrektor i Społeczność Szkoły


BADANIA DZIECI Z KLAS CZWARTYCH
w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


We wtorek (11 grudnia) odbędą się badania uczniów w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019. Szczegóły dotyczące badań poniżej.

informacja o badaniach »


Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


Celem programu jest dostarczenie dzieciom zarówno wiedzy jak i narzędzi, dzięki ktorym świadomie będą mogły dokonywać wyboru jakości swojego życia. Informacje dotyczące programu znajdują się poniżej.

FILM ‐ prezentacja dla rodziców

Broszura informacyjna dla rodziców


Projekt "Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych"


Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze zdrowym trybem życia poprzez wdrożenie prawidłowej diety, odpowiednią aktywność fizyczną oraz kształtowanie właściwych nawyków oraz postaw. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem w postaci udziału w badaniu oraz zajęciach profilaktycznych ze specjalistami. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, a także pliki do pobrania znajdują się poniżej.


Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków"


Wszelkie informacje dotyczące Projektu "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków" można znaleźć w zakładce

PROJEKT.


Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się w środę (14 listopada) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19 obowiązujący od 15 października 2018 r.


plan lekcji

plan lekcji »


Zebranie Rady Rodziców


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 16. 10. 2018r. o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się we czwartek (13 września) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19


plan lekcji

plan lekcji »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/19.

informacja o podręcznikach »


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/18?


broszura MEN

Broszura MEN »


Regulamin dowozu i odwozu uczniów

regulamin dowozów »