Dla rodziców

Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Informacja o podręcznikach do religii


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać na lekcjach religii w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Zebranie Rady Rodziców


Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16:30.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Zebranie dla Rodziców


Dnia 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) odbędzie się zebranie dla Rodziców.
Rodziców uczniów z klas 7 i 8 zapraszamy na godzinę 16.00 - odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogogicznej.
Rodziców uczniów z pozostałych klas zapraszamy na godzinę 16:30.


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Wersja w pdf»


Zebranie dla Rodziców


Zebranie dla Rodziców odbędzie się w środę 30 stycznia 2019r. o godzinie 16.00 Serdecznie zapraszamy.


Zmiana ceny obiadów


Od 2 stycznia 2019 roku obowiązują następujące ceny obiadów: zupa ‐ 0,60 zł, II danie ‐ 1,60 zł.


Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne


cebularze

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 13:30.
W programie:
‐część artystyczna przygotowana przez uczniów,
‐wspólne śpiewanie kolęd,
‐poczęstunek.

Dyrektor i Społeczność Szkoły


BADANIA DZIECI Z KLAS CZWARTYCH
w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


We wtorek (11 grudnia) odbędą się badania uczniów w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019. Szczegóły dotyczące badań poniżej.

informacja o badaniach »


Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


Celem programu jest dostarczenie dzieciom zarówno wiedzy jak i narzędzi, dzięki ktorym świadomie będą mogły dokonywać wyboru jakości swojego życia. Informacje dotyczące programu znajdują się poniżej.

FILM ‐ prezentacja dla rodziców

Broszura informacyjna dla rodziców


Projekt "Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych"


Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze zdrowym trybem życia poprzez wdrożenie prawidłowej diety, odpowiednią aktywność fizyczną oraz kształtowanie właściwych nawyków oraz postaw. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem w postaci udziału w badaniu oraz zajęciach profilaktycznych ze specjalistami. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, a także pliki do pobrania znajdują się poniżej.


Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków"


Wszelkie informacje dotyczące Projektu "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków" można znaleźć w zakładce

PROJEKT.


Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się w środę (14 listopada) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19 obowiązujący od 15 października 2018 r.


plan lekcji

plan lekcji »


Zebranie Rady Rodziców


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 16. 10. 2018r. o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się we czwartek (13 września) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19


plan lekcji

plan lekcji »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/19.

informacja o podręcznikach »


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/18?


broszura MEN

Broszura MEN »


Regulamin dowozu i odwozu uczniów

regulamin dowozów »