Dla rodziców

Zebranie dla Rodziców


Dnia 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


Ankieta dla Rodziców


Serdecznie zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dotyczącej "Programu dla szkół" (program dotyczący owoców i warzyw w szkole) przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada 2019 roku.

Link do ankiety


Obchody Dnia Edukacji Narodowej


Dnia 17 października (czwartek) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym, przychodzimy ubrani na galowo.


Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką


Dnia 17 października (czwartek) odbędzie się spotkanie autorskie z Zofią Stanecką dla uczniów z klas I-III.

Wośp


Nowy rozkład jazdy od 01.10.2019 r.


Dowóz do szkoły
6.50 Szkoła
6.52 Ożarów
6.54 Marianka Ożarowska
6.57 Dudek
6.59 Wieczorek
7.09 Czesławice
7.14 Gutanów ‐ Krzyżówka
7.16 Szkoła

Powrót ze szkoły
14.45 Szkoła
14.48 Czesławice
14.55 Gutanów ‐ krzyżówka
15.07 Wieczorek
15.10 Dudek
15.12 Marianka Ożarowska
15.15 Ożarów
15.18 Szkoła


Dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych


Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
31 października 2019 r.
2,3 stycznia 2020 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r. (dni egzaminów zewnętrznych dla klasy VIII)
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.


Międzynarodowy Dzień Języków


Zebranie dla Rodziców


Dnia 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców. Serdecznie zapraszamy.


Informacje dotyczące dowozów w roku szkolnym 2019/2020


Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 dowóz uczniów do szkoły jest organizowany w formie dowozów regularnych. Oznacza to, że uczniom uprawnionym zgodnie z ar. 39 prawa oświatowego bezpłatny dowóz należy się:
‐ dzieciom z klas O-IV powyżej 3 km
‐ klas V-VIII powyżej 4 km.
Dla dzieci mieszkających bliżej 3 km lub 4 km bilet miesięczny mogą zakupić rodzice.
Cena biletu miesięcznego wynosi 98,94 zł.
Można wykupić bilet w 1 stronę na przejazd rano lub po południu ‐ połowa ceny biletu. Istnieje możliwość zakupu biletu jednorazowego bezpośrednio u kierowcy.
Od dnia 3 września autobus po dzieci będzie wyjeżdżał spod szkoły o 6.50 następującą trasą:

6.50 ‐ Ożarów szkoła
6.52 ‐ Ożarów
6.54 ‐ Marianka Ożarowska
6.57 ‐ Dudek
6.59 ‐ Sałęga
7.09 ‐ Czesławice
7.14 ‐ Gutanów krzyżówka
7.16 ‐ Ożarów szkoła

Odwóz następującą trasą:

14.30 ‐ Ożarów Szkoła
14.33 ‐ Czesławice
14.39 ‐ Gutanów krzyżówka
14.51 ‐ Sałęga
14.53 ‐ Dudek
14.55 ‐ Marianka Ożarowska
14.57 ‐ Ożarów
15.00 ‐ Ożarów szkoła

Informacja dotycząca uczniów z obwodu szkoły, którym przyznano bezpłatne bilety na podstawie odległości do szkoły dostępna jest w sekretariacie.


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy
PRZEDSTAWICIELI WOJENNEGO POKOLENIA,
OSOBY URODZONE PRZED DRUGĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole 2 września 2019 roku o godzinie 10:15.

Przekroczenie progów szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Inicjatywa "Przerwany Marsz", w której nasza szkoła bierze udział jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. Tak klamrą po osiemdziesięciu latach od tamtych dni spróbujemy symbolicznie zamknąć Przerwany Marsz.

W programie uroczystości m. in.:
‐ odśpiewanie Hymnu Narodowego
‐ odsłuchanie Hymnu Polskich Dzieci Wojny
‐ wyświetlenie filmu o wojnie i dzieciach wojny (premiera 2-go września)
‐ odczytanie Apelu Pokoju do Świata
‐ zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscach pamięci
Serdecznie zapraszamy.

przerwany marsz

Źródło: www.przerwanymarsz.pl

Zmiany dotyczące dowozu w roku szkolnym 2019/2020


Od 3 września nastąpi zmiana w organizacji dowozu uczniów do szkoły. Szczegółowe informacje zostaną podane na Rozpoczęciu Roku Szkolnego oraz zamieszczone wkrótce na stronie internetowej szkoły.


Rozpoczęcie roku szkolnego


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku.
Autobus po uczniów wyjeżdża spod szkoły o godzinie 8:00.
Msza Święta o godzinie 9:00 w Kościele w Garbowie.
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole o godzinie 10:15.
Po zakończonej uroczystości dzieci zostaną odwiezione do domu autobusem szkolnym.


Zmainy dotyczące obiadów w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 obiady będą dostarczane przez Restaurację ‐ Kawiarnię "U Hanysa" z Miłocina.
W związku z tym zmienia się cena za obiady i będzie wynosiła:
Zupa ‐ 1,70 zł (wtorek, czwartek)
II Danie ‐ 3,00 zł (poniedziałek, środa, piątek)
Aby dziecko korzystało z obiadów, trzeba złożyć pisemną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY w sekretariacie szkoły (dostępna poniżej). Jeżeli okaże się, że dziecko nie będzie chciało później korzystać z obiadów, również trzeba złożyć pisemną rezygnację .
Nieobecność dziecka można zgłaszać telefonicznie do szkoły i poprzez program komputerowy dzień wcześniej przed nieobecnością dziecka w szkole. Wpłaty za obiady można uregulować w sekretariacie szkoły lub wpłacając na konto podane w programie obiadowym do 15 dnia każdego miesiąca.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Informacja o podręcznikach do religii


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać na lekcjach religii w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Zebranie Rady Rodziców


Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 16:30.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Zebranie dla Rodziców


Dnia 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) odbędzie się zebranie dla Rodziców.
Rodziców uczniów z klas 7 i 8 zapraszamy na godzinę 16.00 - odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogogicznej.
Rodziców uczniów z pozostałych klas zapraszamy na godzinę 16:30.


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Wersja w pdf»


Zebranie dla Rodziców


Zebranie dla Rodziców odbędzie się w środę 30 stycznia 2019r. o godzinie 16.00 Serdecznie zapraszamy.


Zmiana ceny obiadów


Od 2 stycznia 2019 roku obowiązują następujące ceny obiadów: zupa ‐ 0,60 zł, II danie ‐ 1,60 zł.


Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne


cebularze

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 13:30.
W programie:
‐część artystyczna przygotowana przez uczniów,
‐wspólne śpiewanie kolęd,
‐poczęstunek.

Dyrektor i Społeczność Szkoły


BADANIA DZIECI Z KLAS CZWARTYCH
w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


We wtorek (11 grudnia) odbędą się badania uczniów w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019. Szczegóły dotyczące badań poniżej.

informacja o badaniach »


Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018‐2019


Celem programu jest dostarczenie dzieciom zarówno wiedzy jak i narzędzi, dzięki ktorym świadomie będą mogły dokonywać wyboru jakości swojego życia. Informacje dotyczące programu znajdują się poniżej.

FILM ‐ prezentacja dla rodziców

Broszura informacyjna dla rodziców


Projekt "Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych"


Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze zdrowym trybem życia poprzez wdrożenie prawidłowej diety, odpowiednią aktywność fizyczną oraz kształtowanie właściwych nawyków oraz postaw. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem w postaci udziału w badaniu oraz zajęciach profilaktycznych ze specjalistami. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, a także pliki do pobrania znajdują się poniżej.


Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków"


Wszelkie informacje dotyczące Projektu "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków" można znaleźć w zakładce

PROJEKT.


Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się w środę (14 listopada) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19 obowiązujący od 15 października 2018 r.


plan lekcji

plan lekcji »


Zebranie Rady Rodziców


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 16. 10. 2018r. o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się we czwartek (13 września) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19


plan lekcji

plan lekcji »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/19.

informacja o podręcznikach »


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/18?


broszura MEN

Broszura MEN »


Regulamin dowozu i odwozu uczniów

regulamin dowozów »