100-lecie
szkolnictwa
na terenie
Ożarowa
i Ługowa

Uroczystość z okazji 100-lecia szkolnictwa

Uroczystość stulecia Uroczystość stulecia

"Aby człowiek wiedział dokąd zmierza, musi wiedzieć skąd przychodzi"

Te słowa Normana Daviesa stały się mottem uroczystości z okazji stulecia szkolnictwa na terenie Ługowa i Ożarowa. Obchody jubileuszu odbyły się 8 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. W jej przygotowanie włączyła się cała społeczność szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci, rodzice, jak również Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, a także mieszkańcy Ożarowa, Ługowa, Czesławic. To wspólne dzieło wszystkich osób, dla których ożarowska szkoła jest miejscem szczególnym, nie tylko ze względu na rolę jaką odgrywa w środowisku, ale przede wszystkim przez pamięć o jej bogatej historii. Ceremonia została zainaugurowana Mszą Świętą w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe w Ożarowie. W Liturgii licznie uczestniczyli goście honorowi, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci, rodzice oraz mieszkańcy. Mszę celebrował proboszcz Parafii Garbów - ksiądz Zenon Małyszek.
Po nabożeństwie, przy wtórze dźwięków orkiestry dętej, zgromadzeni goście w uroczystym pochodzie przemaszerowali z kaplicy na teren szkoły. W czasie przemarszu Sztandar Szkoły przejmowały poczty składające się z przedstawicieli kolejnych pokoleń absolwentów. W pochodzie uczestniczył również poczet organizacji Zaporczyków, prowadząc sztandar Oddziału "Rysia" 8 Pułku Legionów.
Aby uczcić pamięć oraz oddać hołd Patronom, nauczycielom i absolwentom, którzy budowali stuletnią tradycję szkoły, ufundowana została tablica pamiątkowa. Jej uroczystego odsłonięcia dokonała pani Krystyna Wawręta - dyrektor szkoły, pani Anna Dybciak - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Adrian Głuchowski - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Wśród przybyłych gości mieliśmy zaszczyt powitać panią Teresę Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Władz Powiatu Lubelskiego, Władze Gmin Jastków i Garbów, dyrektorów szkół oraz placówek z terenu Gminy Jastków i Garbów, rodzinę Patronów szkoły, a także byłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników, partnerów szkoły, sponsorów, rodziców oraz licznie przybyłych mieszkańców.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się piosenką z repertuaru Marka Grechuty pt. "Ocalić od zapomnienia". Po wprowadzeniu Sztandarów odśpiewano hymn państwowy, a następnie hymn szkoły. Pani dyrektor Krystyna Wawręta w przemówieniu wspominała trudne początki szkolnictwa na naszym terenie. Podkreślała determinację ówczesnych mieszkańców, w dążeniu do zorganizowania szkoły na terenie Ługowa i Ożarowa. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych, którzy wnieśli swój wkład w historię ożarowskiej szkoły. Następnie głos zabrali goście: p. Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, p. Teresa Kot - Wójt Gminy Jastków, p. Marek Wieczerzak - Przewodniczący Rady Gminy Jastków, p. Robert Wójcik - Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, p. Kazimierz Firlej - Wójt Gminy Garbów, p. Ewa Depta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastkowie i p. Nina Bartoszcze-Wylaź - Dyrektor Gimnazjum w Garbowie, którzy w serdecznych, ciepłych słowach podkreślali podniosłość uroczystości oraz kierowali gratulacje i słowa uznania dla pani dyrektor, nauczycieli, pracowników, rodziców - całej społeczności szkolnej. Pani Anna Dybciak - Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom za efektywną współpracę, wysoki poziom kształcenia i wychowania młodych ludzi, za zaangażowanie i pasję, z jaką wykonują swoje obowiązki. Słowa wdzięczności skierowała również do Władz Gminy za zrozumienie potrzeb środowiska i zapewnienie środków do realizacji inicjatyw, mających na celu wszechstronny rozwój uczniów. Miłym akcentem było przekazanie przez rodziców okazałego tortu dla wszystkich gości.
Wielu wzruszeń dostarczył uczestnikom utwór pt. "Twarze, twarze" w wykonaniu pani Elizy Komsty - nauczycielki i absolwentki szkoły. Wystąpieniu temu towarzyszył film wyświetlany na telebimie, przedstawiający fotografie wielu osób związanych ze szkołą: byłych nauczycieli, dyrektorów, pracowników, uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie teatralne poświęcone historii szkoły. Scenariusz został oparty na faktach uwiecznionych w kronikach i dokumentach szkolnych pochodzących z różnych okresów działalności placówki. Autorką scenariusza i reżyserem przedstawienia była p. Edyta Szczerbicka- nauczycielka języka polskiego. Oprócz obecnych uczniów w spektaklu wystąpili także przedstawiciele kilku pokoleń absolwentów szkoły oraz nauczyciele, dzięki czemu widowisko zyskało niezwykłą atmosferę, a historia szkoły została opowiedziana w sposób nietuzinkowy. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, która emocjonalnie reagowała na kolejne sceny spektaklu. Następnie uczestnicy jubileuszu zwiedzili okolicznościowe wystawy. Można było obejrzeć galerię zdjęć pod nazwą "100 lat szkolnego życia w fotografii", ekspozycję dokumentów szkolnych z dawnych lat, prezentację multimedialną na temat historii szkoły oraz interaktywną oś czasu, na której zaznaczono najważniejsze momenty z dziejów placówki. Jedna z sal została urządzona na wzór dawnej izby szkolnej ze starymi meblami, przyborami szkolnymi, przedmiotami codziennego użytku. W kolejnej klasie zorganizowano salę kinową, gdzie można było obejrzeć filmy z uroczystości szkolnych sprzed lat. Zwiedzającym budynek szkoły udostępniony został strych ze specjalną skrytką, w której w czasie wojny ukrywani byli partyzanci. Dla obecnych uczniów szkoły została zorganizowana gra terenowa tematycznie związana z jubileuszem. Absolwenci zaznaczyli swoją obecność podpisując się na specjalnie przygotowanej liście, a chętni uczestnicy dokonywali wpisów w księdze pamiątkowej. Ta część uroczystości była również okazją do sentymentalnej podróży do lat minionych, spotkań w gronie klasowych kolegów. Ogromną popularnością cieszyła się publikacja na temat historii szkoły pt. "Sto lat szkolnictwa. Ożarów - Ługów 1916-2016", która została wydana z okazji jubileuszu staraniem Gminy Jastków.
Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie przez panią dyrektor podziękowań i symbolicznych kwiatów osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację jubileuszu oraz absolwentom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły, został zadedykowany koncert życzeń i podziękowań. Utwory muzyczne zaprezentował zespół, w skład którego wchodzą absolwenci szkoły. Wraz z zespołem jako wokalistki gościnnie wystąpiły nauczycielki - pani Eliza Komsta i pani Agnieszka Chmielewska oraz ubiegłoroczne absolwentki - Adrianna Kamińska i Zuzanna Jabłońska.
Uroczystość z okazji stulecia szkolnictwa w Ługowie i Ożarowie miała wyjątkową oprawę przede wszystkim dzięki temu, że w jej przygotowanie zaangażowało się tak wiele osób, które dostrzegają i rozumieją potrzebę kontynuowania dzieła rozpoczętego przed wiekiem, przekazania kolejnym pokoleniom ideałów i uniwersalnych wartości, wreszcie oddania hołdu ludziom, którzy tworzyli historię szkoły i budowali jej tradycję.

Edyta Szczerbicka


Powrót