O szkole

Organizacje szkolne

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Członkami tej organizacji są wszyscy uczniowie szkoły. Opiekunkami Samorządu Szkolnego są w tym roku pani Agnieszka Obara i pani Anna Perdun. Samorząd zajmuje się działalnością kulturalno - oświatową na terenie naszej szkoły. Przygotowuje uroczystości szkolne samodzielnie lub jest współorganizatorem imprez, organizuje dyskoteki. Przygotowuje dla uczniów liczne konkursy. Działalność Samorządu dokumentowana jest w kronice szkolnej, prowadzonej przez panią Agnieszkę Chmielewską oraz na stronie szkoły przez panią Blankę Gwiazda-Alter. W wyniku przeprowadzonej kampanii przedwyborczej i demokratycznych wyborów przewodniczącym samorządu został Kacper Łukaz klasy 6. Zastępcą przewodniczącego jest w tym roku Natalia Filipczuk z klasy 7. Przewodniczącymi poszczególnych sekcji zostali:
Krzysztof Klarecki (kl.7) –sekcja informatyczna,
Natalia Łuczywek (kl.8) –sekcja redakcyjna,
Emilia Strug (kl.8) – sekcja projektowania,
Natalia Kosior (kl.8) –sekcja plastyczna,
Maja Chabros (kl.6) – sekcja wolontariatu,
Piotr Perdun (kl.8) – sekcja rozrywkowa,
Adam Gomuła (kl.8) – sekcja sportowa.

KOŁO MŁODYCH EKOLOGÓW

Opiekunem Koła Młodych Ekologów jest pan Kamil Szpyt, członkami dzieci z klas starszych. Koło powstało w 1997 roku po udanej akcji alertu ekologicznego Czyste środowisko - zdrowy człowiek. Młodzi ekolodzy to przede wszystkim miłośnicy zwierząt i troskliwi obrońcy środowiska naturalnego. Zawsze aktywnie i systematycznie podejmują ważne zadania ekologiczne. Uczestniczą w organizowanych festiwalach piosenki ekologicznej, włączają się w różnorodne akcje ekologiczne, między innymi: Sprzątanie Świata, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, Powitanie Wiosny, Światowy Dzień Ziemi. W swoim środowisku pamiętają o tym, aby szanować bogatą roślinność i chronić czyste powietrze. Bezpiecznie korzystają z jezdni w drodze do szkoły i do domu. Prowadzą zdrowy styl życia poprzez odpowiednie odżywianie się i długie spacery po okolicy. Cały czas młodzi ekolodzy zachęcają innych do głębszego poznawania świata poprzez sięganie do literatury, czasopism przyrodniczych oraz do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Powrót