Nasza miejscowość

Wędrówka po okolicy

Oprócz pięknego krajobrazu i świeżego powietrza mamy w naszej okolicy kilka obiektów, które warto zobaczyć. Dlatego proponujemy trasę pieszej wycieczki po Ożarowie i Ługowie. Wędrówkę rozpoczynamy w Ożarowie, z miejsca, gdzie kiedyś stał pałacyk wybudowany w drugiej połowie XIX wieku przez hrabiego Wincentego Łosia. Był to bardzo znany w swojej epoce pisarz. Założył hodowlę koni anglo-arabskich, owczarnię i holenderskie obory, sad i stawy. Ekscentryczny dziedzic sprowadził do majątku Murzyna, którego nawał Bambo. Po dworku pozostała do dziś jedynie stara studnia oraz fragmenty fos, niegdyś okalających pałac ożarowski. Obecnie są porośnięte roślinnością i zadrzewione. W pobliżu stoi stara „rządcówka”, zamieszkiwana niegdyś przez rządców dworu, a obecnie przez rodzinę Komstów. Obok niej biegnie aleja prowadząca do Czesławic, którą hrabia udawał się na spacery. Usytuowany przed budynkiem ogród, latem mieni się tysiącem barw. Na uwagę zasługuje mieszczący się pośrodku 100 letni klomb piwonii, które kwitną do dzisiaj. Charakterystycznym elementem krajobrazu są tu łąki. Szczególny walor krajobrazowy mają też liczne stawy. Jeden z nich jest pozostałością po cegielni. Stąd właśnie czerpano glinę potrzebną do wyrobu cegieł, a powstałe w ten sposób zagłębienie przekształcono później na staw. Krajobraz jest tu przepiękny, a panujący mikroklimat sprzyja wypoczynkowi. Niestety, opuszczamy to malownicze miejsce i łąkami udajemy się w kierunku szkoły. Jej budynek został wzniesiony w 1936 roku. Założycielem i długoletnim jej kierownikiem był pan Andrzej Nowak. W czasie II wojny światowej wraz z żoną prowadzili tajne nauczanie. 6 grudnia 1943 roku gestapo aresztowało tu Annę Nowak, którą zamordowano w czasie śledztwa oraz porucznika Stanisława Jagielskiego (pseudonim – „Siapek”). O wydarzeniach tych przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na budynku szkolnym. Opuszczamy teren szkolny i kierujemy się na północny wschód - do Ługowa. Po lewej stronie drogi z Garbowa do Sadurek stoi pomnik poświęcony pamięci poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców. Nieopodal widzimy budynek sklepu, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Po drugiej stronie drogi widoczna jest kapliczka ufundowana w 1907 roku przez rodzinę Zawadzkich, ówczesnych właścicieli dworku w Ługowie. Kierujemy się teraz na wschód. Wędrujemy piękną aleją do dworku w Ługowie. Dwór wybudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku, była to budowla drewniana alkierzowa. Siedziba otoczona jest parkiem, któremu uroku dodaje niewielki staw. Zachowało się tu ok. 800 drzew z 16 gatunków, w tym tworzące aleję kasztanowce. Dwór jest dziś własnością prywatną. Warto wspomnieć, żę ów dwór i park ze stawem wpisany jest do rejestru zabytków. Z posiadłości udajemy się na zachód, a następnie w kierunku północno-wschodnim. Dochodzimy do lasu, na terenie którego znajduje się tajemnicza mogiła. Historia osób w niej pochowanych sięga czasów II wojny światowej. Najstarsi mieszkańcy opowiadają, że w latach wojny do Ożarowa została przesiedlona pewna rodzina z Pomorza. Były to trzy kobiety: matka i dwie dorosłe córki. Pewnego dnia zostały rozstrzelane przez Niemców i pochowane razem w ożarowskim lesie. Mieszkańcy do dziś opiekują się mogiłą, ale tylko nieliczni znają jej prawdziwą historię. Z lasu przechodzimy drogą biegnącą na południowy wschód do szkoły, gdzie kończy się nasza wycieczka.

Galeria zdjęć

Powrót