Tablica ogłoszeń

Plan lekcji na rok szkolny obowiązujący od drugiego półrocza roku szkolnego 2018/19.


plan lekcji

plan lekcji »


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 15, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Szkolny zestaw podręczników


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w szkole od roku szkolnego 2018/19.

szkolny zestaw podręczników (pdf) »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/19.

informacja o podręcznikach »


Regulamin dowozu i odwozu uczniów

regulamin dowozów »


Trasa autobusu

Autobus, który dowozi dzieci dojeżdżające do szkoły wyjeżdża o godzinie 730. Następnie będzie jechał przez Ożarów (P. Landos, P. Dudek) do Gutanowa i wracając będzie zabierał dzieci na zakręcie koło P. Rzeźnika.